M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Poprawa wyniku operacyjnego grupy Agora w II kwartale 2017 r.

Katarzyna Kacprzak | 16 sierpnia 2017, 06:00

Wynik grupy na poziomie EBITDA wzrósł o 37,1 proc., do 31,4 mln zł, a zysk operacyjny EBIT wyniósł 6,7 mln zł.

Poprawa wyniku operacyjnego Grupy Agora w II kwartale br. to m.in. efekt wyższej frekwencji w kinach oraz restrukturyzacji działalności prasowej. Pozytywny wpływ na wyniki grupy miała mieć również poprawa rentowności segmentu "reklama zewnętrzna" wynikająca głównie z rosnącego znaczenia nośników citylight w portfelu AMS.

Łączne przychody Grupy wyniosły 282,7 mln zł. Najbardziej dynamicznie, bo aż o 39,7 proc., do 43,6 mln zł, wzrosły
przychody ze sprzedaży biletów do kin. W tym czasie w kinach sieci Helios zakupiono ponad 2,3 mln biletów, czyli o 35 proc. więcej niż w II kwartale 2016 r. Jest to wynik lepszy niż rynkowy - w tym samym czasie liczba biletów sprzedanych w polskich kinach wzrosła o 33,4 proc. i wyniosła blisko 11,2 mln. Wyższe – o 36,7 proc. - były również wpływy ze sprzedaży barowej, które wyniosły 17,5 mln zł. To wynik wyższej frekwencji w kinach oraz wyższych średnich cen w barach kinowych niż w analogicznym okresie 2016 r. Wyższe były również przychody ze sprzedaży wydawnictw, które wyniosły 34,4 mln zł. Udało się tego dokonać dzięki wyższym niż rok wcześniej wpływom ze sprzedaży produktów Wydawnictwa Agora (m.in. książek "Sztuka kochania" oraz "Tu byłem. Tony Halik"), wydań specjalnych magazynów "Gazety Wyborczej" oraz subskrypcji treści w serwisie Wyborcza.pl. Wpływ na poziom przychodów Grupy miały niższe przychody z pozostałej sprzedaży, które wyniosły 14,7 mln zł. W analogicznym okresie 2016 r. pozytywnie na tę wartość wpłynęły przychody związane z grą "Wiedźmin 3: Dziki Gon" i dodatkami do niej, które wyniosły 6,9 mln zł. Drugim czynnikiem, który wpłynął na spadek przychodów Grupy, były niższe o 5,9 proc. przychody ze sprzedaży usług reklamowych, które wyniosły 141,6 mln zł. Stanowiły one 50,1 proc. wszystkich przychodów Grupy. Spadek tej kategorii przychodów miał miejsce w segmentach Prasa, Internet, Radio oraz Reklama Zewnętrzna.

Czytaj więcej na temat: , , , , ,