M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Fabryka Komunikacji Społecznej przygotuje kampanię dla Pomorza

Katarzyna Kacprzak | 31 sierpnia 2017, 06:00

W ramach umowy przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w zakresie zakupu mediów oraz produkcji filmowej i radiowej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wybrał Fabrykę Komunikacji Społecznej do realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza.

Do zadań agencji będzie należało przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w mediach tradycyjnych i nowoczesnych na terenie województwa pomorskiego. Kluczowy przekaz kampanii ma uświadomić mieszkańcom i turystom, że podejmowane przez nich świadome i odpowiedzialne decyzje mogą w sposób realny i pozytywny wpływać na jakość środowiska i walory przyrodnicze Pomorza.

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) to ponad 430 tys euro. Do przetargu zgłosiły się trzy agencje. Fabryka została wybrana z uwzględnieniem kryteriów: doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (waga 30); jakościowe (waga 30) oraz cena (waga 40). W ramach umowy przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: zakup mediów (TV, radio, prasa, outdoor) oraz produkcja filmowa i radiowa. Umowa obowiązuje do końca 2019 r.

Czytaj więcej na temat: ,