M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

UKE rozważa objęcie operatorów kablowych obowiązkiem udostępniania sieci

Maciej Burlikowski | 10 października 2017, 06:00

Miałoby to kapitalne znaczenie dla wzrostu konkurencji.

Marcin Cichy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), regulatora rynku telekomunikacyjnego w Polsce, na otwarcie 44. konferencji Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE), czyli zrzeszenia operatorów kablowych, sprawił niespodziankę. W wystąpieniu otwierającym konferencję prezes UKE zapowiedział, że urząd rozważa objęcie operatorów kablowych obowiązkiem udostępniania infrastruktury (przyłączy i kabli, nawet wewnątrz budynków, bezpośrednio do mieszkań i domów) innym firmom (konkurentom), którzy chcieliby świadczyć usługi na tym terenie. Analogicznym obowiązkiem objęci są operatorzy telekomunikacyjni - przede wszystkim dotyczy to Orange Polska (dawniej Telekomunikacja Polska), która ma status tzw. operatora zasiedziałego, który już w momencie rewolucji wolnorynkowej miał dominującą pozycję. Aby ułatwić konkurencję tzw. alternatywnym operatorom, TP SA (Orange) musiała udostępniać swoje łącza konkurencji. W skali kraju najbardziej skorzystała na tym Netia.

Teraz UKE zdaje się dążyć, by taką formę konkurencji wprowadzić także wśród operatorów kablowych. Obecnie, jeśli operator "okabluje" np. blok, to nie musi swojej sieci nikomu udostępniać. Kolejny operator musi położyć swoje kable obok - w efekcie w niektórych lokalizacjach (głównie w największych miastach) zdarza się, że w blokach, na klatkach schodowych biegnie równolegle kilka instalacji sieciowych różnych operatorów.

Zdaniem Cichego to marnotrawstwo środków, które operatorzy mogliby przeznaczać na inwestycje w obszarach słabiej zurbanizowanych.

Prezes UKE zaapelował do środowiska operatorów kablowych, by wypracowało zasady takiej współpracy w formie dobrowolnych samoregulacji i zapewnił, że takiej inicjatywie Urząd będzie sprzyjał. UKE ma jednak dla kablarzy także i kij - prezes Cichy zapowiedział, że w ciągu 1-2 kwartałów urząd chciałby opracować i przedstawić branży do konsultacji regulacje zakładające współkorzystanie z infrastruktury kablowej i obejmujące uniwersalne zasady dostępu oraz otwarty dostęp dla wszystkich i kalkulacje na bazie rzeczywistych kosztów utrzymania infrastruktury.

Największymi operatorami kablowymi, oprócz wymienionego Orange Polska, są: UPC Polska, Vectra oraz Multimedia Polska. UPC od blisko roku czeka na zgodę UKE na przejęcie Multimediów.

Prezes UKE liczy, że dzięki wzrostowi konkurencyjności przyspieszą inwestycje operatorów w sieci światłowodowe (obecnie najwięcej ma ich Orange Polska, a np. UPC i Vectra - prawie wcale). Państwowa agenda cyfrowa zakłada, że do 2025 r. większość odbiorców indywidualnych (gospodarstw domowych) ma mieć możliwość łącza o przepustowości przynajmniej 100 Mbitów na sekundę, a klienci B2B (firmy) - przynajmniej 1 Gbit/s. Według prezesa UKE, aby ten plan się powiódł, konieczne jest przyspieszenie inwestycji ze strony operatorów.

Czytaj więcej na temat: , , , , , ,