M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Sprzedaż Henkla przekroczyła 20 mld euro

( red. ) | 26 lutego 2018, 06:00

Jednym z celów strategicznych firmy jest przyspieszenie cyfryzacji.

Henkel opublikował raport finansowy za 2017 r. Sprzedaż Henkla pierwszy raz w historii firmy przekroczyła 20 mld euro. – Skupiliśmy się na realizacji naszych strategicznych priorytetów i osiągnęliśmy znaczny postęp w wielu kluczowych inicjatywach i projektach. W ciągu roku dokonaliśmy również szeregu atrakcyjnych akwizycji, które uzupełnią i jeszcze bardziej wzmocnią nasze portfolio – powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu Henkla,
dywizja beauty care. Przychody ze sprzedaży i udziały w rynku wzrosły głównie dzięki innowacyjnym produktom do koloryzacji i stylizacji włosów. Obroty sięgnęły w 2017 r. 3,9 mld euro, co oznacza 0,8-proc. wzrost rok do roku. O 2,7 proc. wzrósł natomiast skorygowany zysk operacyjny tej jednostki, który wyniósł 665 mln euro.
Dywizja produktów do prania i czyszczenia wypracowała 14,8-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży (6,6 mld euro). Skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 17 proc., do poziomu 1,2 mld euro. Taki wynik możliwy był głównie w związku z przejęciem firmy The Sun Products Corporation. Zdaniem firmy znaczenie miało też poszerzenie portfolio o innowacje w kategoriach detergentów i środków toaletowych.
Znaczący wpływ na całościowe rezultaty firmy miały też wyniki dywizji "adhesive technologies". Jej obroty sięgnęły 9,4 mld euro, czyli okazały się o 4,8 proc. wyższe niż rok wcześniej. Skorygowany zysk wyniósł 1,7 mld euro. Mocny, 5,3-proc. wzrost sprzedaży organicznej firma wypracowała na rynkach wschodzących. Dojrzałe rynki odnotowały wzrost sprzedaży organicznej na poziomie 1,5 proc.
Na podstawie wyników Henkel potwierdził cele finansowe na 2020 r., zakładające wzrost sprzedaży organicznej o 2 do 4 proc., ciągły wzrost skorygowanej marży EBIT oraz skorygowany wzrost wskaźnika zysku na akcje o 7 do 9 proc. Zarząd zapowiada, że do tego czasu firma zamierza generować zrównoważony, rentowny wzrost. Określił też, cztery priorytety strategiczne: pobudzić wzrost, przyspieszyć cyfryzację, zwiększyć sprawność i fundusze. – Chcemy też, by firma była jeszcze bardziej ukierunkowana na klienta, innowacyjna i cyfrowa – powiedział Hans Van Bylen.
W samym 2018 r. Henkel chce osiągnąć 2-4-proc. wzrost sprzedaży w każdej jednostce biznesowej oraz zwiększenie EBIT o 17,5 proc.

(Henkel)

Czytaj więcej na temat: , ,