M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Agora ze spadkiem przychodów i wzrostem zysków

Joanna Niewiadomska | 17 maja 2018, 06:00

Największy spadek notuje segment poligraficzny.

Grupa Agora w raporcie finansowym za trzy pierwsze miesiące br. chwali się 25,6-proc. wzrostem EBITDA, do poziomu 36,3 mln zł. Jednocześnie raportuje 9,7 mln zł zysku netto, podczas gdy rok temu notowała stratę na poziomie 6,1 mln zł.

Przychody grupy spadły o 7,6 proc. rok do roku i wyniosły 278 mln zł. Firma tłumaczy w raporcie, że największy wpływ na spadek jej przychodów miały niższe wpływy z działalności filmowej i poligraficznej. W przypadku tej pierwszej w I kwartale ub.r. wprowadziła do kin filmy "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" oraz "Po prostu przyjaźń", podczas gdy w 2018 r. nie miała takich hitów. Niższe przychody z działalności poligraficznej - ogromny spadek o 44,3 proc, do 15, 6 mln zł - grupa tłumaczy negatywnymi trendami na rynku usług poligraficznych oraz prasy drukowanej, które przełożyły się na niższy wolumen zamówień.

Wyższe niż rok wcześniej były przychody z działalności kin Helios – zarówno ze sprzedaży biletów do kin, jak i ze sprzedaży barowej. Na plusie były internet, reklama zewnętrzna oraz radio. W segmencie internet przychody zwiększyły się o 3,1 proc i wyniosły 40,2 mln zł. W segmencie reklama zewnętrzna okazały się wyższe o 1,7 proc, sięgając 35,9 mln zł. Segment radio wypadł stabilnie (+0,8 proc.) z obrotami na poziomie 26 mln zł. Wzrosły też przychody ze sprzedaży wydawnictw - nieznacznie - o 0,6 proc. do 33,9 mln zł - co Agora tłumaczy wyższymi  wpływami ze sprzedaży tytułów przez Wydawnictwo Agora oraz rosnącymi wpływami z prenumeraty cyfrowej "Gazety Wyborczej". Dodatkowo pozytywny wpływ miało tu zahamowanie tempa spadku przychodów ze sprzedaży egzemplarzy "Gazety".

Koszty operacyjne Agory wyniosły 264,9 mln zł, czyli były w pierwszym kwartale br. mniejsze o 10,9 proc. niż w tym samym okresie rok wcześniej. Wpływ na to miało mieć przede wszystkim zmniejszenie kosztów operacyjnych w segmentach druk oraz film i książka.


Czytaj więcej na temat: