M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

MediaCom Warszawa zacieśnia współpracę z Facebookiem

Katarzyna Woźniak | 14 czerwca 2018, 06:00

Globalne partnerstwo dotyczy pomiaru efektywności działań marketingowych.

MediaCom Business Science, jednostka analityczna MediaCom Warszawa, rozpoczyna partnerską współpracę z Facebookiem w obszarze Marketing Mix Modeling (MMM).
Economiser, czyli narzędzie ekonometrycznego modelowania marketing miksu rozwijane przez Business Science, zostało jedną z rekomendowanych przez Facebooka metodologii pomiaru efektywności działań marketingowych. Partnerstwo ma charakter globalny. Polska jednostka Business Science jest jednym z pierwszych zespołów analitycznych z Europy i pierwszym z regionu CEE, które przeszły pozytywnie walidację w tym zakresie. Stosowane modele ekonometryczne mają pozwalać na pomiar i maksymalizację wpływu elementów marketing miksu, w tym wpływu komunikacji, na sprzedaż.
W ramach partnerstwa Facebook będzie rekomendował swoim klientom stworzone przez MediaCom Business Science autorskie narzędzie analityczne Economiser, co pozwoli dużym markom na obiektywny pomiar efektywności działań prowadzonych w Facebooku i optymalizację ROI z tych działań.
MediaCom Business Science chce również wspólnie z Facebookiem rozwijać i popularyzować modelowanie Marketing Mix w Polsce poprzez konferencje i raporty (white papers).
MediaCom Business Science w Polsce to licząca ok. 40 osób jednostka analityczna domu mediowego MediaCom Warszawa, a jednocześnie jedna z czterech głównych globalnych centrali analitycznych MediaCom. Obsługuje kluczowych klientów MediaCom Warszawa, ale również marketerów spoza portfolio tego domu mediowego, także na kilkunastu rynkach poza Polską. Poza Polską jednostki MediaCom Business Science działają w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Business Science działa jako część MediaCom i w ramach GroupM będącej częścią holdingu WPP.

Czytaj więcej na temat: ,