M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Badanie IAB Polska: internet mało wiarygodnym medium

Magdalena Soroczyńska | 20 lipca 2018, 06:00

Głównym źródłem fake newsów są media społecznościowe i portale informacyjne.

IAB Polska przedstawiło wyniki badania "Dezinformacja w sieci", towarzyszącego projektowi Kodeksu Dobrych Praktyk dotyczących Dezorganizacji Online.

Internet, jak wynika z badania, jest najbardziej przydatnym kanałem komunikacji spośród innych mediów, ale mało wiarygodnym. Z perspektywy wiarygodności liderami są radio i prasa, internet mieści się w drugiej grupie kanałów komunikacji, a na końcu zestawienia znalazła się telewizja.

Głównym źródłem nieprawdziwych informacji rozprzestrzenianych w sieci są media społecznościowe – wskazało na nie 58 proc. pytanych. Drugie miejsce – 39 proc. głosów – zajęły portale informacyjne. Z badania IAB Polska wynika także, że najczęściej to sami internauci rozpowszechniają nieprawdziwe informacje w sieci. Częściej są to osoby nieznane badanym – 58 proc., niż grono znajomych – 20 proc.

– W konsultacjach publicznych przeprowadzonych przez Komisję Europejską respondenci uznali, że najbardziej szkodliwa dla społeczeństwa jest zamierzona dezinformacja, mająca na celu wywieranie wpływu na wybory i politykę. Fake newsy powstają przede wszystkim w kontekście politycznym i w tym kontekście wywołują skrajne emocje i spolaryzowane sądy – komentuje badanie Anna Mazur, menedżer ds. regulacyjnych IAB Polska.

Eksperci rynku są zgodni co do tego, że kluczowe w walce z fake newsami jest wspieranie wysokiej jakości dziennikarstwa i pluralistycznych mediów informacyjnych, a także edukacja, rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i kompetencji cyfrowych, w szczególności przez młodych ludzi.

Badanie "Dezinformacja w sieci" zostało opublikowane w momencie przedstawienia przez IAB Europe we współpracy z innymi organizacjami branży reklamy online i platform internetowych projektu Kodeksu Dobrych Praktyk dotyczących Dezinformacji Online.

Badanie IAB Polska "Dezinformacja w sieci" zostało przeprowadzone wśród użytkowników internetu w wieku 15+ jesienią 2017 r., na próbie 2090 osób, przez Webankietę.

Czytaj więcej na temat: ,