M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Agora ze spadkiem przychodów, wzrostem wpływów z reklam

Joanna Niewiadomska | 13 sierpnia 2018, 06:00

W dół segmenty druk, film i książka oraz prasa. W tym ostatnim, jako jedynym, spadły nawet przychody z reklam.

Grupa Agora ogłosiła wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2018 r. Po sześciu miesiącach br. obroty Grupy wyniosły ogółem 536 mln zł, czyli o ponad 8 proc. mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Źle wypadł zarówno pierwszy, jak i drugi kwartał. W samym drugim kwartale dynamika spadku to 8,6 proc.
Najbardziej do słabego wyniku Agory przyczyniły się segmenty druk, film i książka oraz prasa. W segmencie druk spadek przychodów sięgnął w drugim półroczu 42,3 proc. (do 62,6 mln zł), a w samym drugim kwartale był nawet o jeden pkt proc. wyższy. Zarząd tłumaczy to spadkiem zainteresowania drukiem w technologii coldset (na papierze gazetowym) i utratą z tego względu klientów. Segment film i książka notował w drugim półroczu ponad 11-proc. spadek (do 182,8 mln zł), a w samym drugim kwartale - ponad 14 proc. Tutaj powodem miała być niższa frekwencja spowodowana piękną pogodą i mundialem, które przyczyniły się do spadku przychodów ze sprzedanych biletów (o prawie 20 proc. w drugim kwartale) oraz mniejszych obrotów barów w kinach (o ponad 21 proc. w drugim kwartale).   
Wpływy segmentu prasa w pierwszym półroczu 2018 r. zmniejszyły się natomiast do kwoty 104,4 mln zł,co oznacza, że były o 9,5 proc. niższe niż rok wcześniej. W samym drugim kwartale br. spadek sięgnął już 13 proc. Według zarządu miało to być związane z ogólnie trudną sytuacją na rynku prasy drukowanej oraz rezygnacją z wydawania części tytułów w tym segmencie. I choć wyższe rok do roku okazały się wpływy segmentu internet, które po dwóch kwartałach osiągnęły wartość 86,7 mln zł, wykazując 7-proc. dynamikę, Bartosz Hojka, prezes Grupy Agora, twierdzi, że wciąż sukcesy tego segmentu nie równoważą spadkowej tendencji prasy papierowej.
- Prenumerata cyfrowa nie jest wciąż w stanie zrekompensować spadków o takiej dynamice, jaką notujemy w segmencie papierowym - mówi. W przypadku Gazety Wyborczej na pogorszenie się wyniku miały dodatkowo wpływać kłopoty z Ruchem. Słabe okazały się także przychody z reklam w obu działach prasy papierowej. "Gazeta Wyborcza" po dwóch kwartałach notowała 9-proc. spadek przychodów ze sprzedaży oraz 11-proc. spadek przychodów z reklam. Czasopisma miały sprzedaż niższą o ponad 32 proc., a przychody z reklam - o 21 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2017 r.
Nie najgorzej wypadły segmenty reklama zewnętrzna - z 83 mln zł obrotów i 3,4-proc. wzrostem w I półroczu br. - oraz radio - 2,8 proc. wzrostem do 55 mln zł po dwóch kwartałach.

Z satysfakcją zarząd komentował jednak przede wszystkim wyższe niż w 2017 r. wpływy z reklamy w I półroczu. Jak podał, dzięki rozwojowi oferty usług dla klientów grupie udało się wypracować wzrost przychodów ze sprzedaży usług reklamowych na poziomie 2,8 proc., do kwoty 146,8 mln zł. Wpływy z reklam były wyższe w większości segmentów biznesowych Agory, rosnąc zwłaszcza, kolejny raz, w segmentach internet i radio.
- Największy 16,7-proc. wzrost odnotował segment Internet głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi spółki Yieldbird - komentował Bartosz Hojka. Firma zdradziła też, że Yielbird pracuje już  też nad nowym, istotnym z punktu widzenia przyszłych wyników, projektem z zakresu SAS, który uruchomiony ma być w IV kwartale br.
Wyższy od rynkowego wzrost wpływów reklamowych Agora miała również w segmencie reklama zewnętrzna. Jedynym segmentem ze spadkiem przychodów z reklamy była prasa.

W pierwszym półroczu 2018 r. EBITDA Grupy wyniosła 33,9 mln zł. W drugim kwartale 2018 r., ze względu na odpis należności obarczonych ryzykiem nieściągalności od jednego z kontrahentów Agory SA, Grupa odnotowała stratę na poziomie EBITDA w wysokości 2,4 mln zł. Jednocześnie Agora odnotowała stratę na poziomie EBIT zarówno w drugim kwartale, jak i w pierwszym półroczu 2018 r. W obu omawianych okresach Grupa odnotowała zysk netto,  choć podczas gdy w pierwszym półroczu 2018 r. wyniósł on 9,9 mln zł, to w drugim już tylko 0,2 mln zł.

Czytaj więcej na temat: