M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

SAR przygotował Białą Księgę poświęconą przetargowi na full service

Magdalena Soroczyńska | 11 października 2018, 06:00

To wynik dialogu branżowego reklamodawców i agencji.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów PSML oraz przedstawiciele reklamodawców przygotowali kolejny rozdział Białej Księgi poświęcony przetargowi na full service. Rozdział zawiera przygotowane przez klientów i agencje rekomendacje i wskazówki, wzorcowe narzędzia oraz dokumenty przetargowe służące  efektywności komunikacji marketingowej, w  tym: źródła dla budowania wiedzy o rynku agencji full service, zapytanie o informację RFI w kategorii full service, rekomendowane modele przetargów full service, szczegółowy harmonogram i minimalny czas w przetargu full service, efektywną komunikację w przetargach - bief, indywidualny de-briefing, sesje kierunkowe, kryteria i wagi ocen w przetargach full service, terminy płatności i koszt pieniądza w czasie, opłaty za udział w przetargu, ochronę praw autorskich w przetargu. Znajdziemy tu także wzorcowe dokumenty przetargowe, np. brief, RFI, SOW (Scope of Work).

- Zastosowanie rekomendacji wypracowanych w Białej Księdze nie znosi ani nie ogranicza konkurencyjności, nie osłabia koncentracji na cenie i jakości kupowanych usług, nie faworyzuje żadnej ze stron relacji biznesowej. Ale w bezpośredni lub pośredni sposób realnie poprawia: szybkość, efektywność i koszty procesów, cenę i jakość kupowanych usług i w końcu finalne efekty komunikacji marketingowej. Liczymy na to, że opublikowane dziś wytyczne i rekomendacje znajdą szerokie zastosowanie na polskim rynku - mówi Dariusz Andrian, prezes SAR.

Kiedy startował dialog branżowy wewnętrzne badanie branży pokazało, że koszty przetargów dla agencji w 2016 r. wyniosły 135 912 500 zł netto, a dodatkowo także koszty postępowań u reklamodawców oraz czasowe zaangażowanie zespołów marketingu i zakupów, a średnio 20 proc. przetargów kończyło się bez rozstrzygnięcia.

-  Manual, który opracowaliśmy  w sposób bardzo praktyczny kieruje i wspiera codzienną pracę działu zakupów i marketingu tak, aby wybór partnera i wynik jego pracy miały wpływ na lepsze wyniki firmy – mówi Mariusz Gerałtowski, prezes PSML.

W dialogu branżowym uczestniczyło 48 ekspertów ze strony agencji oraz 48 ekspertów ze strony reklamodawców. Najbliższe rozdziały Białej Księgi zostaną opublikowane w październiku i listopadzie i obejmą obszary: produkcja filmów reklamowych oraz media.