M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

W Grupie Agora kina z największym wzrostem w III kwartale

( red. ) | 13 listopada 2018, 06:00

Przychody reklamowe w segmentach prasa, radio, film i książka oraz sprzedaż prasy i usług poligraficznych znów na minusie.

Całkowite przychody Grupy Agora w III kwartale 2018 r. wyniosły 258,8 mln zł i zwiększyły się o 2,9 proc. w porównaniu z ub.r. Zdecydowały o tym przede wszystkim wyższe wpływy z działalności kinowej oraz ze sprzedaży usług reklamowych.

W ślad za wzrostem frekwencji kinowej w Polsce sieć kin Helios odnotowała wyższe o 15,5 proc. przychody ze sprzedaży biletów, w kwocie 55 mln zł, oraz wyższe o 12,8 proc. wpływy ze sprzedaży barowej, w wysokości 21,1 mln zł. 

Przychody ze sprzedaży usług reklamowych Grupy zwiększyły się o 2,3 proc. i stanowiły 122,3 mln zł. To głównie efekt ich dynamicznego wzrostu w segmentach Internet – za sprawą wyższych wpływów spółki Yieldbird, oferującej sprzedaż reklam w modelu programatycznym, oraz Reklama zewnętrzna – z uwagi na systematyczny rozwój oferty nośników Citylight Premium oraz kampanii realizowanych w środkach komunikacji miejskiej. Przychody reklamowe w segmentach prasa, radio oraz film i książka zmniejszyły się.

Pozostałe kategorie przychodów Grupy Agora także były niższe niż w III kw. 2017 r. Najbardziej spadły wpływy ze sprzedaży wydawnictw, zwłaszcza tych w formie drukowanej w segmencie Prasa, co wiązało się z utrzymującą się niekorzystną sytuacją rynkową i uszczupleniem portfela tytułów prasowych Grupy. Niższe przychody ze sprzedaży usług poligraficznych wynikały z mniejszego wolumenu zamówień, w szczególności w technologii coldset, zaś niższe przychody z pozostałej sprzedaży – ze spadku wpływów z tego tytułu w segmencie Internet oraz z działalności kinowej i filmowej Grupy.

 

Czytaj więcej na temat: , ,