M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Problemy z Goldenline i Ruchem obciążą wyniki Agory

Joanna Niewiadomska | 8 lutego 2019, 06:00

W konsekwencji wynik netto w czwartym kwartale ub.r. samej spółki Agory będzie niższy o 14,3 mln zł, a całej grupy kapitałowej Agora - o 11,4 mln zł.

Agora zdecydowała się dokonać odpisów aktualizujących wartość jej spółki zależnej Goldenline i pozostałych należności od Ruchu, które są zagrożone nieściągalnością. W konsekwencji wynik netto w IV kwartale ub.r. samej spółki Agory będzie niższy o 14,3 mln zł, a całej grupy kapitałowej Agora - o 11,4 mln zł.

Agora, która jest w trakcie weryfikowania wyceny swoich aktywów m.in. w oparciu o długoterminowe prognozy finansowe poszczególnych segmentów grupy, poinformowała, że zmuszona będzie dokonać odpisów w segmentach prasa i internet, które zaważą na wynikach zarówno samej spółki, jak i całej grupy w IV kw. 2018 r. 

Najwięcej Agora musi odpisać w związku ze spadkiem wartości Goldenline - od wyniku spółki Agora musi odjąć 9 mln zł, a skonsolidowany wynik netto Grupy Agora zmniejszy się  o 5,6 mln zł.

Spółka zdecydowała się również dokonać odpisu pozostałej części należności od Ruchu zagrożonych prawdopodobieństwem nieściągalności. Wpływ tego odpisu na wynik netto Agory i Grupy Agora w IV kwartale 2018 r. to 3,3 mln zł.

Agora zastrzega w komunikacie, że szacowane odpisy mają charakter jednorazowy i niepieniężny oraz nie wpłyną na sytuację płynnościową spółki i Grupy ani na jej zamierzenia strategiczne.

Czytaj więcej na temat: