M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

UOKiK ukarał Biedronkę za naruszanie interesów konsumentów

Joanna Niewiadomska | 28 marca 2019, 06:00

Sieć zobowiązała się do przeprowadzenia szkoleń dla konsumentów, a 35 tys. osób nagrodzić ma bonami na zakupy.

Sieć Biedronka opublikowała na swojej stronie decyzję prezesa UOKiK, który orzekł, że firma naruszała zbiorowe interesy konsumentów. Biedronka zobowiązała się do przeprowadzenia szkoleń dla konsumentów, a 35 tys. osób nagrodzić ma bonami na zakupy.

UOKiK zarzuca sieci, że  nie przestrzegała przepisów dotyczących zgłoszeń wad towarów z tytułu rękojmi. Pracownicy sklepów Biedronka wprowadzali klientów w błąd, informując, że w przypadku wady zakupionego produktu możliwa jest tylko jego naprawa, wymiana lub dokonanie zwrotu gotówki, co nie wyczerpuje uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu rękojmi za wady. Poza tym pracownicy mieli uniemożliwiać konsumentom właściwe wypełnienie protokołów reklamacyjnych oraz nie potwierdzać ustnych reklamacji w formie pisemnej, a także nie informować lub informować błędnie o przebiegu procedur rozpatrywania reklamacji w Biedronce.

W efekcie orzeczenia sieć zobowiązała się m.in. do organizacji szkolenia dla konsumentów w formie online, które dostępne ma być na stronie internetowej i składać się będzie z dwóch części: pierwszej zawierającej materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz drugiej w formie interaktywnego quizu składającego się z 10-12 pytań o tematyce związanej z polubownym rozwiązywaniem sporów z konsumentami. Jeronimo Martins ma przedstawić prezesowi UOKiK propozycje materiałów dotyczących szkolenia do akceptacji.

Zgodnie z postanowieniem pierwsze 35 tys. osób, które ukończy quiz, tj. udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania, niezależnie od wyniku, otrzymać ma od Jeronimo Martins Polska SA voucher rabatowy o wartości 10 zł do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka. Konsumenci otrzymać je mają w formie e-kodów, które wykorzystać będą mogli w sklepach, bez dokonywania innych zakupów i z prawem do wydania reszty.

Oprócz tego Biedronka zobowiązała się do wprowadzenia zmian w procedurze reklamacyjnej, m.in. zaprzestania stosowania programu Market i SAP.

Czytaj więcej na temat: ,