M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

OMD na zlecenie Orange przebadał stosunek europejskich konsumentów do form e-reklamy

Serwis Dzienny | 18 lipca 2006, 06:45

Sieć mediowa OMD na zlecenie operatora komórkowego Orange przeprowadziła badanie porównujące odbiór, poziom akceptacji i efektywność formatów reklamy internetowej w...

Sieć mediowa OMD na zlecenie operatora komórkowego Orange przeprowadziła badanie porównujące odbiór, poziom akceptacji i efektywność formatów reklamy internetowej w różnych krajach w Europie. Badanie 12,5 tys. respondentów w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Holandii i Hiszpanii pokazało, że kontynentu nie da się traktować jako homogenicznego regionu, bowiem różny jest poziom poszczególnych form reklamowych, na co wpływają różnice kulturowe w poszczególnych krajach. Na potrzeby badania przeanalizowano 10 podstawowych formatów, takich jak: standardowe i rozwijalne bannery, overlay, statyczne i video MPU (messaging plus unit), skyscrapery czy wreszcie sponsoring, które jednak na poszczególnych rynkach funkcjonują pod różnymi nazwami. Wyniki pokazały m.in., że np. Hiszpanie, którzy w sieci poszukują najwięcej rozrywki, preferują raczej większe i interaktywne formy (gdzie jest dużo ruchu i muzyki), z kolei Holendrzy, którzy internet wykorzystują głównie do komunikacji i informacji, wolą mniejsze, bardziej statyczne, a mniej ofensywne formaty. Francuzi akceptowali w równej mierze wszystkie formaty reklamy online, choć żaden z nich nie budził ich entuzjazmu. Niemcy okazali się najmocniej podzieleni, jeśli chodzi o poziom akceptacji reklam w internecie - spośród badanych nacji najwięcej było u nich odpowiedzi zarówno zdecydowanie negatywnych, jak i pozytywnych. Brytyjczycy i Włosi wypadli w tym badaniu podobnie - w obu krajach wysoki poziom akceptacji uzyskały formaty takie jak video MPU oraz skyscrapery. ("Media & Marketing Europe")

Czytaj więcej na temat: ,