M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

4P Research Mix zbada narzędzia komunikacji wewnętrznej w TVP

Serwis Dzienny | 29 listopada 2006, 06:45

Firma badawcza 4P Research Mix zbada percepcję narzędzi komunikacji wewnętrznej Telewizji Polskiej. Weryfikacji i ocenie poddano wewnętrzną gazetę "Nasza Telewizja",...

Firma badawcza 4P Research Mix zbada percepcję narzędzi komunikacji wewnętrznej Telewizji Polskiej. Weryfikacji i ocenie poddano wewnętrzną gazetę "Nasza Telewizja", e-biuletyn i intranet. Narzędzia te pełnią funkcję informacyjną, edukacyjną i integracyjną. Są źródłem informacji o zmianach w TVP dla ok. 5 tys. jej pracowników. Po dwóch latach od wprowadzenia systemu komunikacji wewnętrznej uznano, że trzeba poddać go ocenie i wprowadzić do niego ewentualne zmiany. 4P Research Mix zrealizuje badania ilościowe i jakościowe wśród pracowników i współpracowników TVP z Warszawy oraz wybranych ośrodków regionalnych. Badania te mają m.in. określić, na ile system komunikacji wewnętrznej w Telewizji Polskiej jest efektywny, jakie ma wady i zalety, w jakim stopniu pracownicy TVP są poinformowani o firmie, w której pracują. Weryfikacja trzech podstawowych narzędzi tego systemu polega m.in. na określeniu stopnia ich znajomości wśród osób zatrudnionych w TVP i z nią współpracujących, ich ocenę merytoryczną, użyteczność, przydatność itp. Start realizacji tego badania zaplanowano jeszcze na listopad br. (BG)

Czytaj więcej na temat: , ,