M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

UOKiK: Sieci kablowe naruszają interesy abonentów

Serwis Dzienny | 27 czerwca 2007, 06:45

Telewizje kablowe naruszają interesy konsumentów - wynika ze skarg napływających do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Zdaniem urzędu w...

Telewizje kablowe naruszają interesy konsumentów - wynika ze skarg napływających do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Zdaniem urzędu w umowach zawieranych z abonentami pojawiają się postanowienia, które wcześniej zostały zakwestionowane przez sąd i wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. Przedsiębiorcy m.in. przyznają sobie uprawnienia do jednostronnej zmiany warunków umowy, uniemożliwiają abonentom odstąpienie od niej oraz utrudniają reklamację świadczonej usługi.

W ostatnich tygodniach prezes UOKiK wydał decyzje nakazujące zmianę niezgodnej z prawem praktyki stosowanej przez operatorów telewizji kablowych - Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji z Tomaszowa Mazowieckiego, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Satel" z Kielc oraz Astral Media z Łodzi.

Z informacji zebranych podczas prowadzonych postępowań wynika, że dostawcy przede wszystkim zastrzegają sobie prawo do zmiany opłaty miesięcznej bez wcześniejszego poinformowania użytkowników o tym fakcie. Konsumenci o podwyższeniu ceny dowiadują się, otrzymując książeczkę abonamentową z nową wartością do uiszczenia bez możliwości odstąpienia od umowy. Jest to niezgodne z prawem, ponieważ o zmianie taryfy powinni zostać poinformowani odpowiednio wcześniej, tak by móc wypowiedzieć kontrakt.

Kolejną pułapką pojawiającą się w umowach jest zagwarantowanie sobie przez operatorów możliwości zmiany oferty programowej w wyniku działania "sił wyższych", do których telewizje kablowe zaliczają m.in. przyczyny techniczne. Abonenci pozbawieni są prawa wypowiedzenia umowy, co skutkuje opłacaniem świadczenia, na które wcześniej nie umawiali się z operatorem.

Decyzje prezesa UOKiK dotyczą postępowań wszczętych na podstawie "starej" ustawy antymonopolowej, dlatego na operatorów nie została nałożona kara finansowa. Zgodnie z obowiązującym od 21 kwietnia "nowym" prawem za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, w tym stosowanie klauzul niedozwolonych, prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę finansową do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu. (PM)

Czytaj więcej na temat: , , ,