M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Eugeniusz Śmiłowski z Pentora członkiem Rady Statystyki

Serwis Dzienny | 1 sierpnia 2007, 06:45

Eugeniusz Śmiłowski, prezes zarządu firmy badawczej Pentor Research International, został powołany przez prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego do Rady Statystyki....

Eugeniusz Śmiłowski, prezes zarządu firmy badawczej Pentor Research International, został powołany przez prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego do Rady Statystyki. Będzie to czwarta kadencja działalności rady, która trwać będzie od lipca 2007 r. do czerwca 2012 r.

Rada Statystyki jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach statystyki publicznej działającym przy prezesie Rady Ministrów. W jej skład wchodzą powołane przez niego osoby reprezentujące: organy administracji rządowej, stronę samorządową, Narodowy Bank Polski, organizacje społeczne, samorząd zawodowy i gospodarczy, NSZZ Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Konfederację Pracodawców Polskich, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych, Związek Rzemiosła Polskiego oraz inne organizacje związkowe i pracodawców.

W Radzie Statystyki Eugeniusz Śmiłowski reprezentuje Business Centre Club Związek Pracodawców. Jest to już jego druga kadencja. (JP)

Czytaj więcej na temat: , , , , , , , , ,