M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

AKCJE PLUSA WYKUPIONE PRZEZ WSZYSTKICH AKCJONARIUSZY

Serwis Dzienny | 8 stycznia 2001, 00:00

Wszyscy dotychczasowi akcjonariusze Polkomtel SA, operatora sieci Plus GSM, wykonali przysługujące im prawo poboru do wszystkich akcji serii J zaoferowanych...

Wszyscy dotychczasowi akcjonariusze Polkomtel SA, operatora sieci Plus GSM, wykonali przysługujące im prawo poboru do wszystkich akcji serii J zaoferowanych ogłoszeniem zamieszczonym w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z 8 grudnia 2000 roku nr 243(1067)/2000. W praktyce oznacza to zapisanie oraz wpłacenie pierwszej raty wpłaty gotówkowej w wysokości 25 proc. subskrybowanego kapitału. Wykonanie prawa poboru nastąpiło zgodnie z uchwałą nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, które odbyło się w dniach 31 października i 27 listopada 2000 roku. Zadecydowano wówczas o podniesieniu kapitału akcyjnego o 550 mln zł w drodze emisji 5 500 000 akcji imiennych o wartości nominalnej 100 zł każda. Akcjonariusze mogli obejmować akcje nowej emisji w proporcji do ich dotychczasowego udziału w kapitale akcyjnym. (AO)

Czytaj więcej na temat: ,