M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Agora za trzy lata zamierza osiągać większość wpływów ze źródeł niezwiązanych z gazetami

Serwis Dzienny | 21 lutego 2008, 06:45

O ponad 12 proc., do 1,27 mld zł, wzrosły przychody Agory SA w 2007 r. w stosunku do 2006 r.,...

O ponad 12 proc., do 1,27 mld zł, wzrosły przychody Agory SA w 2007 r. w stosunku do 2006 r., jak wynika z przedstawionych przez grupę wyników finansowych za czwarty kwartał 2007 r. i cały miniony rok. Zysk netto sięgnął 100,2 mln zł, to jest trzy razy więcej niż w trudnym 2006 r., jak podkreślił Marek Sowa, prezes zarządu Agory.

Sprzedaż reklam w 2007 r. przyniosła spółce 850,2 mln zł (wzrost o 12,7 proc.), sprzedaż wydawnictw 210,7 mln zł (wzrost o 23 proc.), sprzedaż kolekcji 127,2 mln zł (wzrost o 3,5 proc.). Wpływy ze sprzedaży reklam w "Gazecie Wyborczej", flagowym produkcie grupy, wyniosły 502,7 mln zł (wzrost o 6,4 proc.), a ze sprzedaży egzemplarzy 164 mln zł (wzrost o 33,9 proc.). "Gazeta" w minionym roku sprzedawała średnio 448 tys. egz. (wzrost o 3,2 proc.), a jej udział w wydatkach na reklamę dzienników wzrósł do 41 proc. Marek Sowa powiedział, że na razie na pozycję rynkową "Gazety" nie jest odczuwalny wpływ niedawno powstałej "Polski" (Polskapresse).

W 2007 r. całkowite koszty działań promocyjnych i marketingowych w grupie wyniosły 211,1 mln zł i wzrosły o 14,5 proc. Wzrost ten związany jest głównie z wprowadzeniem na rynek "Gazety" w wyższej cenie okładkowej z dołączanymi filmami DVD i innymi dodatkami.

Przychody AMS wyniosły 171 mln zł (wzrost o 13,2 proc.). Przychody czasopism wzrosły o 10,8 proc., radiostacji o 8,9 proc., bezpłatnego "Metra" o ponad 46 proc. Przychody przedsięwzięć internetowych Agory z reklam wyniosły 27,5 mln zł (wzrost o 13,4 mln zł, czyli o 95 proc. przy wzroście rynku, jak informuje spółka, wynoszącym 41 proc.).

Marek Sowa powiedział, że spółka zdefiniowała główne kierunki rozwoju w najbliższej przyszłości. Są to: tworzenie i dystrybucja posiadanych zasobów, ekspansja w najszybciej rosnących segmentach reklamowych oraz cyfryzacja. Nadzieje łączy z wzrostem rokowań dla internetu, z rozwojem w obszarze reklamy zewnętrznej. Podkreślił, że spółka będzie wyraźniej jeszcze łączyć zasoby z różnych mediów i na tej bazie tworzyć oferty dla reklamodawców.

Dodał, że celem Agory jest zmiana struktury przychodów. W perspektywie trzech lat chciałby, aby większość wpływów pochodziła ze źródeł niezwiązanych z wydawaniem gazet.

Agora planuje dalszą ekspansję na rynki zagraniczne, ale żadne szczegóły nie są ujawniane. Będzie umacniać się na Ukrainie, gdzie już jest obecna z przedsięwzięciem internetowym. (KP)

Czytaj więcej na temat: , , , , , ,