M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Kolman Advertising wyjaśnia przyczyny rozstania z Łukaszem Słotwińskim, dyrektorem kreacji

Serwis Dzienny | 17 września 2008, 06:45

Poniżej publikujemy list Karoliny Łappo, managing & business development directora agencji Kolman Advertising, będący odpowiedzią na doniesienia dotyczące odejścia Łukasza...

Poniżej publikujemy list Karoliny Łappo, managing & business development directora agencji Kolman Advertising, będący odpowiedzią na doniesienia dotyczące odejścia Łukasza Słotwińskiego z funkcji dyrektora kreatywnego Kolman Advertising, o czym informowaliśmy we wczorajszym wydaniu DS "MMP".

Karolina Łappo napisała: "W związku z nieodpowiadającymi stanowi faktycznemu informacjami rozpowszechnianymi przez p. Łukasza Słotwińskiego na temat jego odejścia z Kolman Advertising Sp. z o.o. niniejszym informuję, iż przyczyna rozwiązania łączącej strony umowy o współpracy wiązała się z tym, iż p. Łukasz Słotwiński wbrew postanowieniom umów łączących go z Kolman Advertising Sp. z o.o. podejmował działalność konkurencyjną na rzecz innej agencji reklamowej oraz ujawniał informacje poufne. Kolman Advertising Sp. z o.o. dysponuje dowodami na powyższą okoliczność, jak również na fakt podejmowania działań noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym rozważane jest wystąpienie na drogę sądową.

Jednocześnie informuję, iż p. Łukasz Słotwiński nie przyjął pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu łączącej strony umowy, ale biorąc pod uwagę to, iż miał możliwość zapoznania się z jego treścią, było to działanie w pełni skuteczne". (MKS)

Czytaj więcej na temat: , ,