M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Radom rozpoczął przetarg na opracowanie strategii marki

Serwis Dzienny | 6 lutego 2009, 06:45

Władze Radomia ogłosiły przetarg na stworzenie kompleksowego dokumentu "Strategia marki miasta Radomia". Pierwszy etap postępowania przetargowego dotyczy składania odpowiednich dokumentów...

Władze Radomia ogłosiły przetarg na stworzenie kompleksowego dokumentu "Strategia marki miasta Radomia". Pierwszy etap postępowania przetargowego dotyczy składania odpowiednich dokumentów przez zainteresowane firmy. Następnie w drodze negocjacji z wybranymi podmiotami zostanie doprecyzowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Agencja wybrana w postępowaniu przetargowym zobowiązana zostanie do przeprowadzenia badań służących poznaniu aktualnego wizerunku Radomia i jego mieszkańców. Następnie przygotuje wstępną wizualizację i koncepty komunikacyjne dla marki. Władze miasta zakładają budowanie marki w ścisłym porozumieniu z mieszkańcami Radomia, stąd kładziony będzie nacisk na przeprowadzenie licznych konsultacji społecznych. (BG)