M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

SAR radykalizuje postawę; ma nowy zarząd i radę nadzorczą

Serwis Dzienny | 10 marca 2010, 06:45

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR podczas poniedziałkowego walnego zebrania gromadzącego ok. 50 uczestników (łącznie do SAR-u należy ok. 75 firm reprezentowanych...

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR podczas poniedziałkowego walnego zebrania gromadzącego ok. 50 uczestników (łącznie do SAR-u należy ok. 75 firm reprezentowanych przez ok. 125 osób), podjęło istotne decyzje dotyczące strategii i przyszłości organizacji. - Postawiliśmy sobie kluczowe pytanie: czy SAR w obecnym kształcie spełnia funkcję organizacji jednoczącej interes branży, na ile jest kluczowy i wartościowy dla wszystkich swoich członków - od dyrektorów zarządzających, poprzez kadrę menedżerską, po wszystkich pracowników. Taki był punkt wyjściowy myślenia o nowej strategii - powiedziała Beata Mońka, członek zarządu SAR oraz prezes/CEO Y&R Brands. Wszystkie decyzje dotyczące przyszłości stowarzyszenia podejmowane były na walnym jednogłośnie. - Widać było, że zmiany są i konieczne, i oczekiwane - dodała Anna Lubowska, prezes SAR i jednocześnie managing director i chief executive officer w Mediaedge:cia CEE.

Stowarzyszenie wyraźnie radykalizuje postawę. Przede wszystkim zarząd SAR zadał sobie pytanie, jak w sytuacji kryzysu i coraz słabszej pozycji agencji reklamowych podjąć dialog z klientami, nie sprawiając wrażenia, iż branża idzie na wojnę. - Obecna sytuacja nie sprzyja branży reklamowej, ale działa też na niekorzyść klientów i to chcemy im uświadomić. Zadaliśmy sobie pytanie, jak w obecnej sytuacji rynkowej podjąć konstruktywny dialog z klientami - powiedział Sławomir Stępniewski, członek zarządu stowarzyszenia i prezes Hypermedia.

SAR ma zamiar podjąć rozmowy z organizacjami skupiającymi reklamodawców, m.in. z PKPP "Lewiatan", ale także ze stowarzyszeniami marketerów i indywidualnie z reklamodawcami na temat dobrych praktyk we współpracy z agencjami reklamowymi. W skrócie sprowadza się to do czterech obszarów: liczby firm zapraszanych do przetargów (nie więcej niż 4-5), odpłatności za przetargi, deadline'ów (nie mniej niż 3 tygodnie na przygotowanie strategii) oraz żądania klientów, by zgłaszane koncepty przechodziły automatycznie na własność reklamodawcy. Ustalono, iż w sytuacji wystąpienia odstępstw od ustalonych zasad w którymś z tych przypadków członek SAR będzie zobowiązany do odstąpienia od przetargu. Grupa robocza skupiona wokół sądu koleżeńskiego stowarzyszenia w najbliższym czasie ustali ostateczne warunki upoważniające członków SAR do przystąpienia do przetargu oraz sankcje za przekroczenie tych reguł - włącznie z wykluczeniem z organizacji. Ponadto podniesiono problem platformy przetargowej SAR, która od dawna już nie spełnia swoich celów, bowiem agencje nie wypełniają zobowiązań wpisywania się na nią. W tej sytuacji również karą za uchylanie się ma być m.in. wykluczenie z szeregów stowarzyszenia.

W ciągu półtora miesiąca zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAR, które te zasady ostatecznie przegłosuje i wówczas będą one dla członków organizacji obowiązujące. - Reklamodawcy nie będą respektować zasad, jeśli my sami nie będziemy ich respektować. To działa na niekorzyść obu stron długofalowo i jest zabójcze dla środowiska - powiedziała Mońka.

Pozostałe zmiany, jakie zaproponowano na walnym - i które zostały przyjęte przez aklamację, to m.in. wzmocnienie biura SAR przy realizacji projektów i poszerzenie jego kompetencji - będzie ono mogło m.in. podejmować więcej samodzielnych decyzji bez konieczności konsultowania ich z zarządem. Kolejnym zadaniem dla zreformowanego stowarzyszenia ma być większa aktywizacja jego członków - mają powstać grupy robocze odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań.

- To jest strategia rozpisana na lata, nie należy oczekiwać efektów za miesiąc. Branża jednak postanowiła zewrzeć szeregi i wreszcie otwarcie powiedzieć, co nas boli - podkreśliła Lubowska.

Wynikiem zmienionej strategii było dopasowanie składu rady nadzorczej i zarządu do nowych warunków i celów - kadencja poprzedniej rady nadzorczej i zarządu wygasła. Nowymi członkami rady nadzorczej są: Paweł Kastory, prezes DDB, Agnieszka Kosik, dyr. zarządzający MediaComu, i Christian Lainer, prezes TBWA. Honorowe członkostwo w radzie nadzorczej SAR ma zamiar zaproponować Markowi Janickiemu, prezesowi McCann Erickson Polska i szefowi McCann Worldgroup, który z końcem marca br. przestanie pełnić te funkcje. Jeśli wyrazi on zgodę, zostaną wprowadzone stosowne zmiany w statucie SAR. Pozycja honorowego członka organizacji nie będzie podlegać głosowaniu w kolejnych kadencjach.

Nowy skład zarządu SAR to: Beata Mońka, Sławomir Stępniewski, Rafał Ciszewski, wiceprezes Starcomu, Marcin Barcz, dyr. zarządzający Leo Burnett, Cezary Antoń, managing director FatBaby, oraz dwóch członków wchodzących do zarządu bez głosowania: Kot Przybora, dyr. kreatywny PZL i przewodniczący KTR, i Anna Lubowska. Ustalono też skład sądu koleżeńskiego, który tworzą: Jakub Kamiński, dyr. kreatywny i współwłaściciel Brain, Maciej Gargała, managing director Publicis, Olgierd Cygan, dyr. zarządzający i współwłaściciel Digital One, Izabela Albrychiewicz, dyr. zarządzający Mediaedge:cia, oraz Maciej Korobacz, wiceprezes Just. (AMS)

Czytaj więcej na temat: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,