M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Dariusz Dąbski jedynym właścicielem TV Puls; nie będzie zmian w koncesji

Serwis Dzienny | 24 lutego 2010, 06:45


Zgodnie z porozumieniem wspólników TV Puls Dariusz Dąbski objął 25 proc. udziałów Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (oo. franciszkanów) i...


Zgodnie z porozumieniem wspólników TV Puls Dariusz Dąbski objął 25 proc. udziałów Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (oo. franciszkanów) i tym samym został jedynym właścicielem stacji.

Zdaniem Dąbskiego zmiany w strukturze są efektem realizacji porozumienia wspólników w zakresie całkowitego oddzielenia działalności misyjnej od komercyjnej. Stacja przekazała dotychczas zgromadzone materiały o treściach religijnych i misyjnych na potrzeby strony internetowej franciszkanów. Zmiana właścicielska nie spowoduje zmian w strukturze zarządu.

- Zarząd pozostaje bez zmian. Jednoosobowy zarząd z silnym wsparciem dyrektorów działów działa szybko i skutecznie oraz odpowiada strukturze firmy uszczuplonej po ubiegłorocznej restrukturyzacji - mówi Dąbski.

Nie zmieni się też struktura poszczególnych działów.

Równocześnie Dąbski poinformował, że jego stacja zawiesza rozmowy z potencjalnymi inwestorami w sprawie zakupu udziałów stacji i koncentruje siły zespołu na budowaniu konkurencyjnej oferty programowej, marketingu i sprzedaży oraz pracach nad drugim kanałem cyfrowej telewizji naziemnej.

- Zamrażamy etap poszukiwań inwestora, ponieważ do tej pory nie otrzymaliśmy satysfakcjonującej oferty. Energię całego zespołu, którą w dużym stopniu poświęcaliśmy na negocjacje i rozmowy, chcemy w 100 proc. przekierować na rozwój obecnego potencjału stacji. Już 1 marca startujemy z nową ramówką, mamy ambitne plany sprzedażowe, pracujemy nad drugim kanałem oraz bardzo poważnie rozważamy opcję wejścia na giełdę - wylicza prezes stacji.

Dodaje jednak, że jeśli otrzyma w pełni satysfakcjonującą ofertę i będzie ona korzystna dla rozwoju stacji, nie wyklucza powrotu do rozmów z inwestorami. - Jednak obecnie koncentrujemy się na samodzielnym rozwoju potencjału stacji - podkreśla Dąbski.

Nie zamierza też wystąpić do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zmiany w zapisach koncesyjnych. - Obecnie nie widzimy potrzeby występowania o zmianę koncesji. Z aktualną koncesją TV Puls jest stacją bardziej efektywną i konkurencyjną, a o to nam chodziło - mówi właściciel telewizji. (PM)

Czytaj więcej na temat: , ,