M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Ankieta internetowa w ramach Radio Tracka

Agata Małkowska-Szozda | 20 lipca 2010, 06:00

Dzienniczek elektroniczny wypełniło prawie 2 tys. osób w badaniu prowadzonym przez MB SMG/KRC.

Zakończyło się pierwsze badanie dzienniczkowe w ramach badania Radio Track z wykorzystaniem ankiety internetowej (CAWI). Część osób wypełniała dzienniczek za pomocą komputera, pozostali respondenci tak jak w ubiegłych latach korzystali z ankiety papierowej (PAPI).

Panel dzienniczkowy realizowany był w dniach 1-28 marca 2010 r. W sumie ankiety wypełniło 4594 osoby, z czego 1734 – w wersji internetowej. Marcowe badanie po raz pierwszy wykorzystywało tę metodę i okazało się, że respondenci chętnie z niej korzystają. Ankiety były wypełniane regularnie, a procent osób, które porzuciły badanie podczas jego trwania, był dużo niższy od wcześniej zakładanego.

Ankieta wypełniana w Internecie daje większą możliwość kontroli całego procesu. Respondenci dostają m.in. przypomnienie o wypełnieniu dzienniczka wysłane e-mailem. W trakcie badania i po jego zakończeniu wiadomo, jak często wypełniany był dzienniczek (istnieje możliwość śledzenia i analizy wszystkich logowań respondentów). Dzięki temu do wyników zliczone zostały wyłącznie dane od osób, które wypełniały ankietę na bieżąco.

Po wprowadzeniu dzienniczka elektronicznego nie zmieniła się struktura próby – tak jak zawsze odzwierciedlała strukturę populacji – jednak pozwoliło to łatwiej dotrzeć do osób ze średnich i dużych miast, z młodszych grup wiekowych, lepiej wykształconych. Respondenci z miejscowości liczących powyżej 200 tys. mieszkańców stanowili 58 proc. wszystkich badanych metodą CAWI. Największą grupę stanowiły osoby w wieku 15-34 lata (65 proc.). Aż 30 proc. miało wykształcenie wyższe magisterskie.

Z kolei dzienniczki papierowe w wiosennym badaniu trafiły przede wszystkim do osób mieszkających na wsi (24 proc. wszystkich badanych tą metodą), głównie o wykształceniu niższym niż średnie (49 proc.). Rozkład wieku był raczej równomierny i w każdej kategorii wiekowej wynosił około 20 proc.

Dzienniczek w ramach Radio Track przeprowadzany jest dwa razy w roku: wiosną i jesienią. Ankieta wypełniana jest przez cztery tygodnie. Jest on podstawą do oszacowania zachowań audytorium i zwyczajów słuchania w dłuższych okresach, przepływu audytorium z jednej stacji do drugiej i kumulacji audytorium poszczególnych stacji w dłuższych okresach.

Komitet Badań Radiowych tworzą cztery grupy radiowe: Eurozet, Grupa Radiowa Agory, Grupa RMF i Time SA. KBR zleca badania Radio Track, które są jedynymi ciągłymi badaniami słuchalności stacji radiowych w Polsce.

Czytaj więcej na temat: , , , , ,