M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Agora zmniejsza przychody, ale poprawia zysk

Joanna Dziwisińska | 16 listopada 2010, 06:00

Po trzech kwartałach br. spółka zanotowała niższe przychody. Jednocześnie zmniejszyła koszty i poprawiła wynik netto.

Przychody grupy Agora po trzech kwartałach br. wyniosły 776 mln zł (spadek o 5,3 proc.). Zmniejszyła się dynamika spadku wpływów z reklam, które wyniosły 512,8 mln zł (spadek o 4,3 proc.). Przychody ze sprzedaży wydawnictw sięgnęły 153,5 mln zł (spadek o 17,7 proc.), a pozostała sprzedaż wzrosła o 6,1 proc., do 102,8 mln zł. Zysk netto wyniósł 53,6 mln zł i był wyższy o blisko 140 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.

Według przedstawicieli Agory dynamika całego rynku reklamowego w IV kw. 2010 r. nie powinna być istotnie różna od tej obserwowanej w minionych kwartałach 2010 r. Może być jednak inna w poszczególnych mediach. Bliższych szacunków na temat dynamiki całego rynku firma nie podaje.

Koszty operacyjne netto grupy wyniosły 721,4 mln zł (spadek o 8,2 proc.), w tym 11,4 mln zł kosztów grupy Helios poniesionych we wrześniu 2010 r.

Sprzedaż reklam w "Gazecie Wyborczej" wyniosła 226,6 mln zł (spadek o 10,2 proc.), a sprzedaż egzemplarzy wyniosła 109,5 mln zł (spadek o 3,1 proc.). Jej udział w wydatkach na reklamę w dziennikach wyniósł prawie 39 proc. Wpływy "Metra" z reklam wyniosły 22,7 mln zł i spadły o 3 proc., a wpływy z ogłoszeń wymiarowych obniżyły się o 7,5 proc. przy spadku wydatków na reklamę w dziennikach o 11,5 proc. Udział bezpłatnego "Metra" w wydatkach na reklamę w dziennikach wyniósł ok. 4 proc.

Segment internet Agory zwiększył przychody z reklam internetowych o 41,7 proc. Przychody grupy AMS wyniosły 115,8 mln zł i obniżyły się o 5,2 proc. Udział grupy AMS w wydatkach na reklamę zewnętrzną wyniósł 25,1 proc.

Przychody segmentu czasopisma wyniosły 63 mln zł i obniżyły się o 10 proc. Radio osiągnęło przychody na poziomie 52,6 mln zł (spadek o 3 proc.).

Przychody grupy Helios we wrześniu 2010 r. wyniosły 9,9 mln zł i (spadek o 20 proc.).

 

Czytaj więcej na temat: , , , ,