M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Inwestor z Kataru uratuje Internet Group?

Maciej Burlikowski | 1 kwietnia 2011, 06:00

Tajemniczy inwestor z Kataru obiecuje wyłożenie 15 mln zł i skup do 50 proc. akcji IG w publicznym obrocie w zamian za redukcję całego długu o połowę i rozłożenie jego spłaty na 5-6 lat.

Internet Group SA (IG) poinformowała w komunikacie, że od Europejskiego Instytutu Gospodarki Bezodsetkowej, Program Islamskiej Bankowości i Finansów otrzymał list intencyjny podpisany przez dr. Adama Khana reprezentującego anonimowego inwestora z Kataru, który zadeklarował, że wpłaci 15 mln zł na poczet spłaty wierzycieli pod warunkiem przekwalifikowania postępowania likwidacyjnego w postępowanie układowe. Obiecuje też, iż skupi do 50 proc. akcji Internet Group będących w obrocie giełdowym. W zamian ów inwestor oczekuje, iż wierzyciele IG zgodzą się na redukcję całkowitego zadłużenia przynajmniej o połowę i rozłożenie jego spłaty na 5-6 lat. Inwestor chce też zabezpieczenia swojej wierzytelności na całym majątku spółki oraz spółek zależnych, a także wszystkich akcjach, które są zastawem lub własnością głównych udziałowców.

Od października ub.r. spółka Internet Group jest w stanie likwidacji upadłościowej (stosowne postanowienie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wydał 18 października ub.r.). 28 marca br. sąd wydał postanowienie o upadłości likwidacyjnej spółki Ad.net SA, która obok Call Center Poland i ContactPoint jest jednym z głównych składników majątku Internet Group.

Czytaj więcej na temat: , , ,