M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Fiat inwestuje w lokalne imprezy marketingowe

Jacek Piątkowski | 6 czerwca 2011, 06:00

Agencja Ambient Polska odpowiada za lokalne kampanie ambientowe i koordynację działań największej tegorocznej akcji plenerowej Fiata.

Kampania "Testuj Fiata" to ogólnopolski roadshow Fiata odbywający się w małych i średnich miastach na terenie całego kraju. W każdej z odwiedzanych przez marketera miejscowości powstaje miasteczko Fiata, gdzie odwiedzający poznają zalety marki z wykorzystaniem najnowszych technologii, a także mogą się zapoznać z historią Fiata i obejrzeć modele zabytkowe. W programie imprez przewidziano również atrakcje dla dorosłych i dla dzieci.

Ambient Polska odpowiada za koordynację przebiegu i organizację każdego z miejsc akcji, nagłośnienie imprezy w poszczególnych miastach przy użyciu reklamy ambientowej oraz współpracę z władzami lokalnymi. W kampaniach zapowiadających imprezy Fiata użyte zostały różne media miejskie, takie jak fasady budynków, mury, latarnie, wejścia do sklepów i witryny, słupy ogłoszeniowe oraz budynki lokalnych kin, instytucji, jak również powierzchnie na dworcach autobusowych, kolejowych oraz w środkach komunikacji miejskiej. Na imprezę zapraszać będą również mobile.

– Media ambientowe użyte w kampanii zostały zaplanowane indywidualnie dla każdej miejscowości z uwzględnieniem jej specyfiki, w tym wielkości i układu urbanistycznego. W celu zmniejszenia kosztów produkcji wprowadziliśmy częściową standaryzację formatów, co umożliwiło stworzenie kreacji z podziałem na moduły stałe, wykorzystywane krocząco w kolejnych miastach oraz zmienne, czyli grafiki używane jednorazowo, różne dla każdego miasta – mówi Katarzyna Sudbury, prezes zarządu Ambient Polska.

Za lokalne ambient media (planowanie, zakup, realizacja) i koordynację akcji odpowiada Ambient Polska, a za koncept i organizację imprez agencja reklamowa Corse. Za budżet kreatywny marketera odpowiada Leo Burnett, a za mediowy – dom mediowy Maxus.

Czytaj więcej na temat: , , , , ,