M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

250 mln książek w Google

( red. ) | 21 czerwca 2011, 06:00

W ramach partnerstwa z British Library Google przeprowadzi cyfryzację 250 mln książek i pism ze zbiorów tej biblioteki, które będą dostępne nieodpłatnie online.

Google przeprowadzi cyfryzację 40 mln stron opublikowanych pomiędzy 1700 a 1870 r., które nie są chronione prawem autorskim. Publikacje dotyczą m.in. rewolucji francuskiej, industrializacji, budowy sieci kolejowej, bitwy pod Trafalgarem i wojny krymskiej.

Google poniesie koszty cyfryzacji w zamian za udostępnienie wolumenów w ramach Google Books i na stronie biblioteki.

Celem British Library jest upowszechnienie materiałów archiwalnych badaczom i innym zainteresowanym historią. Książki będą dostępne na całym świecie, można je kopiować, dzielić się nimi i modyfikować na cele pozakomercyjne.

Podobne partnerstwo biblioteka nawiązała z brytyjską firmą Brightsolid, tyle że dotyczy ono cyfryzacji 40 mln stron z gazet będących w jej zasobach, a wcześniej Microsoft wprowadził online 65 tys. XIX-wiecznych książek, z których wiele dostępnych jest na aplikacjach iPada.

(Brandrepublic.com)

Czytaj więcej na temat: , , ,