M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Reklama w górę po I kwartale

( red. ) | 7 lipca 2011, 06:00

Nielsen raportuje prawie 9-proc. wzrost globalnych wpływów reklamowych.

Przychody reklamowe mediów tradycyjnych w skali globalnej wzrosły w I kwartale br. o 8,8 proc., do 118 mld dol. (rok do roku) – pokazuje najnowsze zestawienie firmy badawczej Nielsen.

W przypadku telewizji wzrost wyniósł 11,9 proc., zwiększając udział tego medium w torcie reklamowym z 63,5 do 65,3 proc. Radio zanotowało 8,5-proc. dynamikę wpływów reklamowych, a magazyny – 6,4-proc. Najsłabiej urosły dzienniki – wzrost tylko o 1 proc.

Wydatki reklamowe w Stanach Zjednoczonych zwiększyły się o 5,9 proc., do 27 mld dol. Jedynym tradycyjnym medium, które zanotowało w tym kraju spadek, były dzienniki (wpływy reklamowe mniejsze o 10 proc. w porównaniu z I kwartałem 2010 r.).

W Europie odnotowano niewielki, 2-proc. wzrost (głównie za sprawą spadających wydatków na reklamę w Grecji, Irlandii, we Włoszech i w Hiszpanii). W niektórych krajach był on jednak dwucyfrowy, np. w Turcji (12,9 proc.), Francji (11,6 proc.) i Norwegii (10,2 proc.).

Region Azji i Pacyfiku miał za I kwartał br. 12,4-proc. dynamikę, a Ameryka Łacińska – 11-proc., z mocnymi dwucyfrowymi wzrostami w Argentynie, Chinach, Indiach, Indonezji, Malezji i na Filipinach.

W Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie zanotowano wzrost o 10,4 proc., mimo dramatycznego (o 51,3 proc.) spadku wydatków na reklamę w Egipcie wskutek niestabilnej sytuacji politycznej. Jednym z najbardziej stabilnych rynków w tych regionach była Arabia Saudyjska.

(na podst. www.warc.com)

Czytaj więcej na temat: