M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

RRM i RMS Polska potwierdziły zgodność systemów planerskich obu firm

Serwis Dzienny | 9 kwietnia 2002, 00:00

RRM, dom sprzedaży Radia Zet i Radiostacji należący do holdingu Eurozet, oraz RMS Polska, broker reklamy radiowej, potwierdziły na podstawie...

RRM, dom sprzedaży Radia Zet i Radiostacji należący do holdingu Eurozet, oraz RMS Polska, broker reklamy radiowej, potwierdziły na podstawie testów zgodność parametrów generowanych przez należące do nich systemy planerskie Atelier (RRM) i Breaktime (RMS Polska). "Testy porównawcze Atelier i Breaktime wykazały, że między wynikami kampanii wyrażanych we wskaźnikach stanowiących wspólny mianownik porównań mediaplanów radiowych nie ma jakichkolwiek istotnych odchyleń. Także pogłębione analizy dystrybucji parametrów kampanii - na dni, tygodnie, liczbę kontaktów - pokazały zbieżność wyników na poziomach uznawanych powszechnie za efektywne w przypadku strategii radiowych" - powiedział Maciej Teliszewski, starszy doradca ds. planowania strategicznego w Eurozet. Oprócz systemów planerskich RRM i RMS na rynku radiowym są jeszcze dwa inne systemy: CR Media Planner należący do CR Media oraz SoftReport Explorer, którym posługuje się Radio Track firmy badawczej SMG/KRC Poland Media oraz agencje i domy mediowe kupujące badania od tego instytutu. Jak powiedział Maciej Chodorowski, dyrektor departamentu badań CR Media, inicjatywa RRM i RMS jest słuszna i CR Media chętnie wezmą w niej udział, pod warunkiem że do analizy porównawczej wskaźników i zasięgów kampanii oprócz CR Media Plannera włączony zostanie również SoftReport Explorer SMG/KRC Poland. "Najważniejszy dla nas jest wybór procedury obliczeń wskaźników, którą posługiwałby się cały rynek. To wymaga jednak dobrej woli wszystkich podmiotów na tym rynku" - powiedział Chodorowski. System planerski Atelier francuskiej firmy JFC został wprowadzony na polski rynek w marcu ub.r. RMS Polska poinformował o nabyciu systemu Breaktime, również francuskiej firmy Peaktime, w połowie ub.r. (PR)

Czytaj więcej na temat: , , , , , , , , , , , , , ,