M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

CATI-Ekspres

Serwis Dzienny | 14 czerwca 2002, 00:00

Instytut SMG/KRC Poland Media wprowadził nową usługę badawczą pod nazwą CATI-Ekspres. Nowe badanie stanowi kolejny krok w rozwoju badań telefonicznych...

Instytut SMG/KRC Poland Media wprowadził nową usługę badawczą pod nazwą CATI-Ekspres. Nowe badanie stanowi kolejny krok w rozwoju badań telefonicznych CATI w SMG/KRC. Badanie opiera się na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie liczącej 1000 osób w wieku 15-75 lat. Klient, zgłaszając pytania do godz. 17.15 dowolnego dnia, otrzymuje wynik czwartego dnia rano. Taka szybkość realizacji możliwa jest dzięki wystandaryzowaniu i zautomatyzowaniu procesu doboru próby oraz innych prac przygotowawczych. Cena badania waha się, zależnie od liczby pytań, od 2,5 tys. do 3,5 tys. dol.

Czytaj więcej na temat: