M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Walne zgromadzenie w SMB

Serwis Dzienny | 21 czerwca 2002, 00:00

20 czerwca 2002 r. odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Członków SMB (do SMB należy obecnie 95 firm, w ubiegłym roku...

20 czerwca 2002 r. odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Członków SMB (do SMB należy obecnie 95 firm, w ubiegłym roku przystąpiły 23 nowe firmy). W związku z upływem dwuletniej kadencji tegoroczne walne zgromadzenie dokonało wyboru nowego zarządu, prezesem został ponownie Tomasz Kostyra. Przyjęte założenia programowe na następny rok kładą nacisk na promocję marketingu bezpośredniego jako skutecznego sposobu komunikacji, współpracy z innymi organizacjami biznesowymi w Polsce i za granicą w celu integracji środowisk i rynków marketingowych, edukację i badania rynku. Ważne miejsce zajmuje również lobbing ukierunkowany na dostosowanie polskich przepisów do regulacji unijnych. Tomasz Kostyra ma 35 lat, jest absolwentem Wydziału Zarządzania UW oraz podyplomowo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współtwórca największych w Polsce i Europie Centralnej targów marketingu bezpośredniego Boomerang. Członek zarządu Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego od 1998 r., a od roku 2000 prezes zarządu tego stowarzyszenia.

Czytaj więcej na temat: ,