M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Zarząd spółki Canal Plus Cyfrowy zdziwiony posunięciem UOKiK

Serwis Dzienny | 14 sierpnia 2002, 00:00

Zarząd spółki Canal Plus Cyfrowy jest zdziwiony informacją, że niezależnie od prowadzonego postępowania antymonopolowego Cezary Banasiński, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji...

Zarząd spółki Canal Plus Cyfrowy jest zdziwiony informacją, że niezależnie od prowadzonego postępowania antymonopolowego Cezary Banasiński, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), wniósł do sądu dwa pozwy przeciwko spółce . "Ponieważ nie znamy treści zawartych w pozwach zarzutów, bardzo trudno nam się do nich ustosunkować" - powiedziała Małgorzata Babik, szef działu komunikacji Canal Plus Cyfrowy. Zarząd spółki poinformował też, że dwa tygodnie temu otrzymał z UOKiK zawiadomienie o wszczęciu postępowania antymonopolowego przeciwko spółce i że w wyznaczonym terminie przesłał odpowiedź na postawione tam zarzuty. Do tej pory kierownictwo spółki nie otrzymało odpowiedzi UOKiK. Prezesowi UOKiK nie podobają się m.in. następujące praktyki spółki Canal Plus Cyfrowy: automatyczne zawieranie kolejnych umów z abonentami, niereagowanie na reklamacje i ściąganie należności bez wcześniejszego rozpatrzenia skargi klienta. "Z informacji zawartych w skargach konsumentów wynika, iż Canal Plus Cyfrowy w sposób wysoce lekceważący odnosi się do swoich klientów poprzez notoryczne nieodpowiadanie na ich pisma i skargi, często mające istotny wpływ na realizację wiążącej ich z pozwaną umowy" - uważa Banasiński. Prezes UOKiK pozwał spółkę do sądu za naruszenie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i za stosowanie w umowach warunków, które naruszają interesy klientów. Banasiński domaga się wpłaty 1 mln zł przez spółkę na rzecz Cmentarza Powązkowskiego oraz Pałacu w Wilanowie. (PM)

Czytaj więcej na temat: , , ,