M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

List do redakcji

Serwis Dzienny | 26 września 2002, 00:00

W odpowiedzi na list Leszka Popowicza, prezesa firmy Best Marketing & Promotion Agency, zajmującej się reklamą kinową (został opublikowany 19...

W odpowiedzi na list Leszka Popowicza, prezesa firmy Best Marketing & Promotion Agency, zajmującej się reklamą kinową (został opublikowany 19 września br.), do redakcji DS "MiMP" dotarł list Artura Kajzera, prezesa zarządu konkurencyjnej spółki RMB Polska.

"Przede wszystkim pragnę bardzo podziękować Panu Leszkowi Popowiczowi, że w tak wyczerpujący sposób, z troską o interes rynku reklamowego i dbałością o szczegóły opisał aktualną sytuację RMB International oraz RMB Polska, czyli swojego jak dotychczas głównego konkurenta. Nie do końca znana jest mi intencja tego typu wypowiedzi, ponieważ nie zatrudniałem firmy Best w roli biura prasowego RMB Polska. Ponieważ jednak zostałem wywołany do tablicy, czuję się w obowiązku odnieść się do zawartych w piśmie Pana Leszka Popowicza informacji. Mogę bez trudu założyć, że za tak podaną informacją o kłopotach RMB nie stoi neutralna potrzeba informowania o faktach rynkowych (do takich zadań powołani są bezstronni dziennikarze), lecz promocja własnego wizerunku i bliżej mi nieznane aspiracje. Nie od dzisiaj zresztą obserwuję, że szef firmy Best z żelazną konsekwencją próbuje budować wiarygodność swoich zawodowych poczynań przede wszystkim w oparciu o krytykę konkurencji. Domyślam się, że jest to swoista forma leczenia frustracji w wyniku doznanych porażek biznesowych. W wyniku splotu wielu niekorzystnych czynników rynkowych RMB International znalazło się w sytuacji, która wymagała znalezienia nowego inwestora. Ten proces się powiódł, a nowym właścicielem na większości rynków została firma Screenvision. Niestety, Polska nie weszła w skład międzynarodowego dealu, pozostając bez wsparcia finansowego i z częścią nierentownych kontraktów z międzynarodowymi sieciami kin. Jednocześnie od kilku miesięcy podejmowane były próby renegocjacji niektórych umów w celu dostosowania sposobu i wysokości rozliczeń do realiów istniejących na rynku polskim. Przy tej okazji pragnę podziękować wszystkim tym, którzy swoją bezinteresowną życzliwością wspomagali nasze starania. Niestety, firma Cinema City zdecydowała się pracować samodzielnie, otwierając własny dział sprzedaży. Taka sytuacja nie oznacza jednak automatycznego końca RMB Polska, tym bardziej że dalej współpracujemy z sieciami Multikino, Kinopleks i Kinepolis, co daje nam bez mała 40 proc. udziału w rynku. Wysokie zobowiązania wobec kin były niekorzystne także dla klientów, bowiem zmuszały do sprzedaży reklam po cenach, które z oczywistego powodu musiały być wyższe, niż oczekuje tego rynek. W tym kontekście pisanie przez Pana Popowicza o cenach dumpingowych stosowanych przez RMB Polska brzmi jedynie jak nostalgiczne nawiązanie do tłustych lat przeszłości, w której firma Best kontrolowała ceny niepodzielnie.

Z równie beztroską niefrasobliwością Pan Leszek w swoim liście do redakcji wypowiada się na temat zdobycia przez RMB kontraktu na obsługę Multikina, a to dzięki rzekomej rezygnacji jego firmy z uczestnictwa w przetargu. Myślę jednak, że tworzenie "wygodnych faktów literackich" do kreowania własnej solidności ma najczęściej krótki żywot. Natomiast bezspornym faktem jest, że część zespołu RMB Polska znalazła zatrudnienie w strukturze sprzedażowej kontrolowanej przez sieć kin Cinema City. Przy okazji, mam nadzieję, że mój nowy konkurent wzniesie się na wyżyny profesjonalizmu i będzie działał w oparciu o wszystkie najlepsze wyniesione z RMB wzorce etycznego postępowania w biznesie, które wykluczają np. szkalowanie byłego pracodawcy. Kiedyś w ramach polemiki z Panem Popowiczem na łamach "MiMP" napisałem, że nazwa "Best" zobowiązuje do odpowiedzialnych i przemyślanych działań, ale nie sądziłem, że po blisko dwóch latach refleksji Pan Leszek, występując jako mentor reklamowego rynku kinowego, tak opacznie moje słowa zrozumie".

Artur Kajzer, prezes zarządu RMB Polska

Czytaj więcej na temat: , , , , , , , , ,