Kraj

12 instytucji popiera akcję UOKiK ws. suplementów diety

W tym gronie znalazła się też Rada Reklamy.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS), działając w ramach sieci ochrony konsumentów, pod koniec października br. wysłały listy do producentów i dystrybutorów suplementów diety. Chcą, by reklama suplementów diety nie przypisywała im właściwości leczniczych czy sugerowała, że są remedium na liczne dolegliwości. Teraz do inicjatywy dołączyły się kolejne podmioty: Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Instytut Żywności i Żywienia, Narodowy Instytut Leków, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Rada Reklamy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.