Kraj

Media

168 stacji radiowych wyemituje 14 marca dwa Bloki Charytatywne dla Ukrainy

Całkowity przychód ze sprzedaży spotów-cegiełek zostanie przekazany Polskiej Misji Medycznej.

14 marca dwa specjalne Bloki Charytatywne na rzecz pomocy mieszkańcom Ukrainy zostaną nadane przez 168 stacji radiowych – ogólnopolskich, ponadregionalnych i lokalnych – działających w ramach porozumienia I Love Radio. Stacje radiowe należące do grup radiowych będących filarami tej inicjatywy, czyli Eurozetu, Grupy Radiowej Agory, Grupy RMF i Grupy ZPR Media SA, przekazały na rzecz akcji w sumie 6 minut czasu reklamowego. Całkowity przychód ze sprzedaży spotów-cegiełek (każdy kosztuje 20 tys. zł) zostanie przekazany Polskiej Misji Medycznej, organizacji humanitarnej niosącej pomoc medyczną w najbardziej potrzebujących krajach świata, która aktualnie prowadzi zbiórkę na rzecz Ukrainy.

Porozumienie I Love Radio zrzeszające nadawców konkurujących ze sobą na co dzień, ale współdziałających w różnych akcjach, w tym promujących radio jako medium reklamowe, co roku 11 kwietnia (Polski Dzień Radia) emituje Charytatywny Blok Reklamowy. Przez 5 lat trwania tej akcji zebrano już 420 tys. zł dla dzieci z wadami słuchu.