Kraj

24/7Communication współpracuje z UW

Dirka Aarts rozpoczął ją wykładem dla studentów Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych.

Agencja 24/7Communication podpisała porozumienie z Uniwersytetem Warszawskim, w ramach którego będzie współpracować z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Współpraca dotyczyć ma działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i eksperckiej. Obejmie również program staży i praktyk oraz wymianę doświadczeń w zakresie działalności promocyjnej i edukacyjnej.

Inauguracją współpracy był wykład partnera zarządzającego agencji Dirka Aartsa pt. “PR is dead. Long live PR”. Jeszcze w tym semestrze eksperci 24/7Communication poprowadzą warsztaty poświęcone komunikacji. Jest to przedmiot objęty programem studiów.