Kraj

4P Research Mix większy o cztery nowe osoby

Anna Stawiska jako kierownik projektu rozpoczyna pracę w zespole ilościowym Tomasza Dulinicza w 4P Research Mix. Przeszła do agencji z...

Anna Stawiska jako kierownik projektu rozpoczyna pracę w zespole ilościowym Tomasza Dulinicza w 4P Research Mix. Przeszła do agencji z IQS & Quant, gdzie jako research manager pracowała od jesieni 2007 r. Wcześniej była związana m.in. z Millward Brown SMG/KRC. Specjalizuje się w ilościowych badaniach segmentacyjnych oraz badaniach dotyczących konsumenckich zachowań i postaw.

W 4P Research Mix powiększa się też zespół jakościowo-ilościowy Małgorzaty Kowalewskiej. Dołącza do niego trzech badaczy specjalizujących się w projektach ilościowych: Agata Kuśnierek jako starszy kierownik projektu, Anna Kowalska jako badacz oraz Przemysław Krawczyński jako kierownik projektu.

Agata Kuśnierek przeszła z TNS OBOP, specjalizuje się w badaniach satysfakcji, wizerunku marki i komunikacji, a także w projektach o charakterze społecznym. Anna Kowalska, która przeszła z ABR Opinia, specjalizuje się w badaniach wizerunkowych, pomiarach satysfakcji oraz projektach mystery shopping. Przemysław Krawczyński, wcześniej związany m.in. z: Ipsos MORI (brytyjski oddział), IQS & Quant Group oraz SMG/KRC, ma szerokie doświadczenie w badaniach komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem badań internetu jako medium i badań online, jak również metody visual analysis, etnografii wirtualnej i badań społecznych.

W 4P Research Mix funkcjonuje obecnie sześć zespołów badawczych odpowiedzialnych za kompleksową obsługę klientów m.in. z sektorów: FMCG, sieci handlowe, media, telekomunikacja, ubezpieczenia, finanse. (JN)