Kraj

Media

Ad_Auction w ofercie TVN Media

To oferta zakupu reklamy w systemie aukcyjnym.

Biuro reklamy TVN Media wprowadza do swojej oferty nowy model zakupu reklamy. Na początku umożliwiona zostanie licytacja ceny specjalnych bloków reklamowych.

Zakup reklamy będzie realizowany z wykorzystaniem narzędzia Ad_Auction, dzięki któremu cały proces odbywać się będzie w czasie rzeczywistym, co ma zagwarantować wszystkim uczestnikom obserwację kolejnych postąpień (tj. kwot, o jakie zmienia się proponowana cena podczas licytacji), czas na podjęcie decyzji oraz zapewnić transparentność wszystkich podejmowanych działań.

– Początek roku 2022 to w naszej grupie czas wdrożeń innowacyjnych rozwiązań produktowych i handlowych. Ogłoszona kilkanaście dni temu oferta Addressable TV zaciera granice wytyczane pomiędzy komunikacją w produktach linearnych i online. Z kolei formuła Ad_Auction dynamizuje nasz model współpracy z rynkiem. Zakładam, że sprzedaż zasobów w tym systemie zmieni wiele nie tylko w sposobie ich wyceny, lecz przede wszystkim w zrozumieniu, co rzeczywiście wpływa na ocenę wartości komunikacji – mówi Piotr Tyborowicz, dyrektor TVN Media.

Oferta kwietniowej aukcji to dziewięć 30-sekundowych bloków reklamowych. Każdy z nich będzie przeznaczony dla jednego reklamodawcy i zostanie wyemitowany w majowej ramówce kanału TVN. Bloki te będą umieszczone tuż przed premierami najchętniej oglądanych pozycji filmowych i rozrywkowych, w tym przy finałowych odcinkach top formatów TVN, takich jak „Mask Singer” czy „Masterchef Junior”.

Nowy model zakłada dynamiczną wycenę spotów, uzależnioną od oferty reklamodawców. Ceny wywoławcze zostaną podane w kwotach netto, takich samych dla wszystkich licytujących. Każdy reklamodawca, po spełnieniu ogłoszonych w regulaminie wymogów, otrzyma dostęp do mechanizmu aukcyjnego i możliwość bezpośredniego uczestnictwa w całym procesie.

– Wprowadzając system aukcyjny działający w czasie rzeczywistym w środowisku online, zyskaliśmy możliwość sprzedaży superjakościowego czasu reklamowego, w najbardziej poszukiwanym przez marketerów paśmie prime time, jeszcze przed startem sprzedaży cennika na antenie TVN. Wprowadzenie rozwiązania Ad_Auction daje nam również możliwość elastycznego reagowania na istotne zmiany w ramówce. Mam na myśli wprowadzenie na antenę TVN w trakcie sprzedanego miesiąca transmisji prestiżowych wydarzeń sportowych czy jednostkowych eventów, np. okolicznościowych koncertów – wyjaśnia Andrzej Karasowski, dyrektor Działu Rozwoju Produktu Reklamowego w TVN Media.