Kraj

Agencja Chapter1 z kampanią dla grupy Kolektyw Aktywne Miasto – „Traw beton, krzew zieleń”

Kampania potrwa przez cały 2023 r. i zakończy się w I kwartale 2024 r. Odwoływać się będzie do lokalności i nawiązywać do gwary poznańskiej.

Agencja Chapter1 przygotuje kampanię dla grupy Kolektyw Aktywne Miasto – „Traw beton, krzew zieleń”. Działania skierowane są do poznanianek i poznaniaków, którym bliskie są idee zrównoważonego rozwoju, ochrony lokalnego dziedzictwa przyrodniczego oraz przeciwdziałania postępującym zmianom klimatycznym w wymiarze lokalnym.

– Celem akcji jest zbudowanie w pierwszej kolejności grupy lokalnych liderów z trzech dzielnic Poznania, zaangażowanych społecznie i ekologicznie, którzy w trakcie warsztatów trwających przez kilka miesięcy, do czerwca, zdobędą kompetencje i wiedzę m.in. na temat wody w mieście, bioróżnorodności, zieleni, miast przyszłości, ogrodów społecznych oraz strategii promocji i kreatywnego myślenia – wyjaśnia Magdalena Brylowska, account manager z Chapter1. – Efektem tych spotkań i warsztatów będzie wspólnie wypracowany problem, z którym borykają się wspomniane trzy dzielnice. Następnie ten problem stanie się tematem kampanii społecznej, która zostanie zrealizowana na przełomie lata i jesieni we współpracy ze studio Lava Pies – dodaje Magdalena Brylowska.

Kampania potrwa przez cały 2023 r. i zakończy się w I kwartale 2024 r. Odwoływać się będzie do lokalności i nawiązywać do gwary poznańskiej. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny. Wysokość grantu wynosi 102 133,37 euro.

Do zadań agencji Chapter1 należy stworzenie strategii komunikacji i key visuali (plakaty, grafiki na potrzeby social mediów i szablonów do samodzielnego ich tworzenia przez Kolektyw Aktywne Miasto, przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych dla członków Kolektywu, dotyczących SM i prowadzenie warsztatów dla liderów pracowni na temat strategii promocyjnych, kreatywnego myślenia i kampanii społecznych). Agencja będzie również sprawować całościową pieczę nad kampanią oraz nad powstawaniem spotu promującego akcję. Autorem key visuala jest Piotr Kacprzak, absolwent i wykładowca Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Autorem idei jest Krzysztof Drzazga, head of concept.