Personalia

Top news

Agnieszka Jankowska pokieruje departamentem public affairs w T-Mobile

Przeszła z General Electric.

Agnieszka Jankowska pokieruje departamentem public affairs w firmie telekomunikacyjnej T-Mobile Polska (Deutsche Telekom). Departament został utworzony pod koniec ub.r. po decyzji o rozdzieleniu odpowiedzialności za obszary regulacji oraz właśnie public affairs na osobne jednostki organizacyjne. Nowa dyrektor będzie raportować bezpośrednio do prezesa Andreasa Maierhofera.

Jankowska ma wieloletnie doświadczenie w obszarze public affairs. Dotychczas zajmowała stanowisko członka zarządu ds. government affairs and public policy CE w koncernie General Electric. Wcześniej w GE zajmowała różne stanowiska kierownicze, odpowiadając m.in. za relacje z kluczowymi klientami GE, relacje z sektorem publicznym oraz polityki unijne. Przez ponad dziesięć lat pełniła także różne funkcje w administracji publicznej, w tym dyrektora departamentu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, rzeczniczki prasowej ministra rozwoju regionalnego, a wcześniej była związana zawodowo z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.