Kraj

Agnieszka Sora nowym prezesem OFBOR

Do zarządu OFBOR dołączyły także Barbara Skopińska oraz Alina Lempa.

Agnieszka Sora nowym prezesem OFBOR
Walne Zgromadzenie Przedstawicieli OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) wybrało Agnieszkę Sorę na prezesa zarządu organizacji. Nowo wybrana prezes zastąpiła na tym stanowisku Elżbietę Gorajewską, która przewodziła pracom OFBOR przez minione cztery lata. Agnieszka Sora od ponad 20 lat zarządza instytutem GfK Polonia, od 2014 r. pełni funkcję sub regional managera Eastern Europe w Grupie GfK, jest także członkiem ESOMAR Disciplinary Committe.

–  Lista zadań postawionych przed nowym zarządem organizacji jest długa, począwszy od aktualizacji naszych programów akredytacyjnych, poprzez szkolenia dla członków i promocję certyfikowanych badań jako sprawdzonego źródła wiedzy dla biznesu. OFBOR ma jednak zdefiniowaną strategię działania i wiele lat doświadczeń, dlatego jestem spokojna o ich realizację – mówi Agnieszka Sora.

Do zarządu OFBOR dołączyły także Barbara Skopińska (prezes Pracowni Badawczej BSM) oraz Alina Lempa (prezes zarządu Grupy IQS), wybrane przez Walne Zgromadzenie na dwuletnie kadencje.