Kraj

Agora odwołuje się od zakazu przejęcia Eurozetu

Sprawę rozpatrzy sąd.

Koncern mediowy Agora SA, wydawca prasowy, internetowy i radiowy, złożył do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) odwołanie od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zakazującej jej przejęcia pełnej kontroli nad firmą Eurozet, nadawcą m.in. Radia Zet.

Agora jest już w posiadaniu 40% udziałów Eurozetu, a chce odkupić pozostałe 60% od drugiego współudziałowca – czeskiej spółki SFS Ventures.

UOKiK uznał, że przejęcie przez Agorę pełnej kontroli nad Eurozetem mogłoby doprowadzić do powstania na rynku duopolu – dominacji dwóch największych grup radiowych, czyli RMF FM oraz Agory połączonej z Eurozetem, co w rezultacie może doprowadzić do marginalizacji pozostałych mniejszych nadawców radiowych.

Agora nie zgadza się z tą oceną – jej zdaniem UOKiK nie wykazał, że w wyniku koncentracji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji, a “w zamian, na potrzeby decyzji (…) wykreowana została teoria szkody oparta na nieznanej prawu konkurencji i ekonomii teorii “quasi-duopolu”, sugerując milczącą koordynację połączonego podmiotu (Agory i Eurozet) z liderem rynku grupą RMF FM” – czytamy w oświadczeniu spółki.

Zdaniem Agory zakaz oparto na przypuszczeniach i hipotezach co do tego, co może się wydarzyć na rynku po koncentracji, podczas gdy zgodnie z prawem, aby zakazać koncentracji, organ antymonopolowy musi udowodnić w oparciu o przeprowadzoną analizę ekonomiczną, że w określonych okolicznościach rynkowych koncentracja faktycznie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.