Kraj

Aleksandra Klich odpowiada za rozwój "Gazety Wyborczej"

Stanowisko redaktora naczelnego "Magazynu Świątecznego Gazety Wyborczej" przejmie Marek Markowski.

Aleksandra Klich odpowiada za rozwój "Gazety Wyborczej"
Od stycznia br. głównym zadaniem Aleksandry Klich, zastępczyni redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”, ma być angażowanie redakcji w zmiany związane z wdrażaniem przyjętej w 2017 r. strategii rozwoju „Gazety Wyborczej”. Reprezentując redaktorów naczelnych, współpracować będzie z wydawcą Jerzym Wójcikiem. W szczególności do jej zadań należeć będzie wsparcie nowych projektów, takich jak nowy dział Wyborcza.tech, akcja „Jutronauci” oraz koordynacja działań promocyjnych tytułu „Wyborcza to Wy”, czyli kontynuacji „Gazety Suwerena”. Będzie sprawować nadzór redakcyjny nad wydaniami lokalnymi „Gazety Wyborczej”, a kilka razy w roku będzie także przygotowywała specjalne świąteczne wydania dziennika. Do jej celów należy także zwiększenie sprzedaży wydań papierowych i cyfrowych dziennika.

 – Rozwój cyfrowy „Gazety Wyborczej”, w tym głównie modelu prenumerat, wymaga zaangażowania całego zespołu redakcyjnego i wsparcia ze strony redaktorów naczelnych. Wspólna praca redakcji, technologii i marketingu już dzisiaj daje świetne efekty, jak choćby wzrost liczby subskrybentów treści cyfrowych „Gazety Wyborczej” do 110 tys. w 2017 r. Cieszę się, że Aleksandra Klich jako zastępczyni redaktora naczelnego będzie jeszcze bardziej zaangażowana w transformację cyfrową „Gazety Wyborczej” – mówi wydawca Jerzy B. Wójcik.

Stanowisko Aleksandry Klich jako redaktor naczelnej „Magazynu Świątecznego Gazety Wyborczej” przejął Marek Markowski, dotychczasowy szef publicystyki dziennika.