Kraj

Apelacja Edipresse została prawomocnie uwzględniona

Proces w sprawie podobieństwa "Show" i "Flesza" trwa od 2011 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił apelację Edipresse w sprawie z powództwa Bauera przeciwko Edipresse o naruszenie dóbr osobistych Bauera i popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji, tym samym oddalając powództwo Bauera w całości.

W 2011 r. Edipresse poinformowała media o tym, że w czasopiśmie “Show” wydawnictwa Bauer pojawiły się zmiany dokładnie obejmujące założenia nowego magazynu Edipresse – “Flesz”. Edipresse stwierdziło, że jej zdaniem zmiany są wynikiem działań sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji.  

W związku z tym oświadczeniem Bauer wystąpił na drogę sądową przeciwko Edipresse. Sąd Apelacyjny stwierdził w ustnym uzasadnieniu, że Edipreesse miało prawo do zgłoszenia powyższych zastrzeżeń. W konsekwencji działanie Edipresse nie było bezprawne.

Wyrok jest prawomocny.