Kraj

Artur Karczykowski digital partnerem w Plej

Zmiany w zarządzie agencji.

Artur Karczykowski
Do zarządu agencji Plej, który dotychczas tworzyli: Rafał Krawczuk, Łukasz Gumowski i Łukasz Ostaszewski, dołączył digital partner Artur Karczykowski. Będzie odpowiedzialny za realizację wszystkich projektów digitalowych, ma zapewnić też, wraz ze swoim zespołem, wsparcie dla pozostałych działów agencji.

Dołączenie Artura Karczykowskiego do struktury Plej zainicjowało dodatkowe zmiany w funkcjonowaniu zarządu agencji. Łukasz Gumowski, który dotychczas zarządzał projektami internetowymi, przekazał wszystkie działania digital partnerowi, aby rozszerzyć swoją
współpracę z działem kreacji jako creative director. Będzie czynnie uczestniczył w pracach prowadzonych przez oba zespoły kreatywne, w tym w dalszym poszerzaniu kompetencji ATL-owych. Ponadto odpowiedzialny będzie za dwa obszary: new business oraz PR.

Kolejną zmianą jest przejęcie przez Łukasza Ostaszewskiego nadzoru nad pracą działu client service, którym dotychczas zarządzał Łukasz Gumowski. Jego głównym zadaniem będzie podnoszenie kompetencji działu, przede wszystkim w zakresie koordynacji kampanii zintegrowanych. Łukasz Ostaszewski pozostaje również odpowiedzialny za działania HR i employer branding.

Rafał Krawczuk pozostaje odpowiedzialny za zarządzanie działem eventów oraz za sferę finansową agencji. Będzie także, jak dotychczas, czynnie uczestniczył w kreacji i realizacji projektów eventowych dla kluczowych klientów agencji.