Kraj

Personalia

Top news

Artur Sielicki dołączył do zespołu Kantar Polska

W branży badawczej jest od 15 lat.

Do Kantar Polska dołączył Artur Sielicki. Obejmie pozycję senior data scientist w zespole analytics. Sielicki specjalizuje się w badaniach trackingowych, metodach typu conjoint z uwzględnieniem technik cenowych oraz analizach statystycznych.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w bankowości. Od 15 lat rozwijał swoje kompetencje jako ekspert badań i doradztwa opartego na danych w Millward Brown i Difference.