M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Murator reorganizuje sprzedaż

Serwis Dzienny | 10 lipca 2003, 00:00

Wydawnictwo Murator zmieniło organizację działu sprzedaży. Szefem działu kolportażu odpowiedzialnym za kolportaż i sprzedaż bezpośrednią został Mariusz Buś. Nad całym...

Wydawnictwo Murator zmieniło organizację działu sprzedaży. Szefem działu kolportażu odpowiedzialnym za kolportaż i sprzedaż bezpośrednią został Mariusz Buś. Nad całym działem sprzedaży od marca tego roku opiekę sprawuje i sprawować będzie nadal Robert Jaskółowski jako pełnomocnik zarządu ds. sprzedaży. Robert Jaskółowski reprezentuje także Wydawnictwo Murator w obradach ZKDP.

Zmiany związane są z wprowadzeniem nowego zarządzania sprzedażą w wydawnictwie. W procesie sprzedaży mają być wykorzystywane najnowsze narzędzia badawcze, w związku z tym rozbudowany został system analityczny pozwalający na efektywne wykorzystanie istniejących oraz potencjalnych kanałów dystrybucji tytułów Wydawnictwa Murator. Mariusz Buś ma 33 lata. Jest absolwentem matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od początku pracy zawodowej związany jest z firmami działającymi w branży nowych technologii i wydawniczej. Robert Jaskółowski ma 28 lat. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Jego doświadczenia zawodowe zdobyte po ukończeniu studiów obejmują sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych, wycen przedsiębiorstw oraz znaków towarowych, a także opracowywanie programów rozwoju przedsiębiorstw.Robert Jaskółowski z Wydawnictwem Murator związany jest od dwóch lat. Początkowo zajmował się analizami rynkowymi oraz uczestniczył w tworzeniu kompleksowego systemu analitycznego. W tym roku Wydawnictwo Murator powierzyło Robertowi Jaskółowskiemu projekt organizacji działu sprzedaży.

Czytaj więcej na temat: , , ,