M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

IAA interpretuje przepisy o opodatkowaniu reklam piwa

Serwis Dzienny | 11 lipca 2003, 00:00

Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy (IAA) Oddział w Polsce zajęło się wypracowaniem jednolitego stanowiska i procedur praktycznych dotyczących "podatku piwnego", jakim została...

Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy (IAA) Oddział w Polsce zajęło się wypracowaniem jednolitego stanowiska i procedur praktycznych dotyczących "podatku piwnego", jakim została obłożona reklama piwa. Obowiązek jego opłacania wynika z ostatniej nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W trakcie spotkania roboczego w tej sprawie ustalono jednoznacznie, że podmiotami zobowiązanymi do odprowadzania 10 proc. podatku są media. Ma być odprowadzany od kwoty netto po upustach i rabatach.

IAA chce uściślenia rozróżnienia między reklamą a sponsoringiem, tak by jasne stały się kryteria, od jakiego rodzaju przekazu należy odprowadzać podatek. Przygotowania stanowiska w tej sprawie podjęła się Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej, ktora za pośrednictwem IAA ma skonsultować swoją opinię z innymi mediami. Rozważana była także kwestia kolejnej nowelizacji ustawy, jednak ostateczna decyzja nie została podjęta. Ewentualny projekt nowelizacji wraz z uzasadnieniem przygotować ma Stowarzyszenie Agencji Reklamowych i Konfederacja Pracodawców Prywatnych. Prace nad interpretacją ustawy były juz prowadzone, ale w węższym gronie mediów zrzeszonych w Konfederacji Pracodawcow Prywatnych. W ostatnim spotkaniu na forum IAA spotkaniu uczestniczyły również media publiczne oraz szeroko reprezentowane środowisko reklamy zewnetrznej.

Czytaj więcej na temat: , , ,