M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Sprostowanie z firmy Adpol

Serwis Dzienny | 29 września 1999, 00:00

W nawiązaniu do informacji podanej we wczorajszym "Dziennym Serwisie MMP" pt. "Atomic TV zachęca do... oglądania" firma Adpol nadesłała informację...

W nawiązaniu do informacji podanej we wczorajszym "Dziennym Serwisie MMP" pt. "Atomic TV zachęca do... oglądania" firma Adpol nadesłała informację tej treści: "Firma Adpol odmówiła rozmieszczenia plakatów kampanii pod hasłem ÇPieprz co wieczórČ w czerwcu br. w czasie trwającej wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce. Z poważaniem -Anna Malinowska, Adpol."