M&MP

MMP Magazyn Online
>MMP Magazyn Online handelextra.pl

Archiwum

Badanie funduszy emerytalnych przez ARC

Serwis Dzienny | 24 grudnia 1999, 00:00

Firma badawcza ARC Rynek i Opinia zakończyła realizację jednego z największych badań trackingowych w Polsce -PTE Monitor. Badanie to na...

Firma badawcza ARC Rynek i Opinia zakończyła realizację jednego z największych badań trackingowych w Polsce -PTE Monitor. Badanie to na bieżąco monitorowało skuteczność działań marketingowych funduszy emerytalnych, zastosowano w nim nowe techniki, np. pomiar skuteczności reklamy przy pomocy stop-klatki. W badaniu tym łącznie zrealizowano 14000 wywiadów (około 1600 miesięcznie) tylko na próbie osób, które mogły zostać uczestnikami funduszy. Trzy fundusze: Skarbiec Emerytura, Orzeł i Norwich Union były stałymi odbiorcami miesięcznych raportów. Badanie może być kontynuowane w przyszłym roku, ale z mniejszą częstotliwością. (JS)